Erik Doval klar for Hardanger BTK!

Erik Doval er klar for Hardanger BTK!  25-åringen har meldt overgang frå Sportsklubben Heros, og vart med det den einaste signeringa for klubben vår i sommarens overgangsvindauga.

Erik har ei rekkje sterke resultat på merittlista. På juniornivå vart han noregsmeister i samtlege klassar; herrar junior singel, herrar junior dobbel, junior mix dobbel og herrar junior lag. Han vart også noregsmeister i gutar 15 singel og gutar 15 dobbel. I eliteserien har Erik tidlegare vore med på å bli nummer to. Han har også representert Noreg internasjonalt.

Erik er austlending, men er no busett på Bømlo. Han går inn i eliteseriestallen vår saman med Roger Andersson, Jan Roger Andersson, Thomas Låte og Jack Feng. Det betyr at me vil ha ein spelarstall med enno sterkare lokal forankring denne sesongen. Samtlege spelarar har tilknyting til Hardanger eller Sunnhordland.

Me ynskjer Erik velkomen til klubben!

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Stord Cup 2020

Laurdag 10. oktober arrangerer Stord BTK Stord Cup i gamlehallen i Stord idrettspark. I dette stemnet er det mogleg å delta i tre singelklassar, og det kostar mellom 120 og 150 kroner å delta i dei ulike klassane. Stemnet har klassar for alle aldersgrupper, og det er eigne nybyrjarklassar.

Påmelding skjer til ein av trenarane på trening eller til Roger (40100194, supermagic72@yahoo.no) seinast 2. oktober.

Det er fint om nokon melder seg som sjåførar.

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Organisasjonsoversikt sesongen 2020-2021

Under «Om klubben» i menyen over finn du no Hardanger BTK sin organisasjonsoversikt for sesongen 2020-2021. Der finn du også andre opplysningar om klubben, som til dømes adresse og bankkontonummer.

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Treningstider og info

Under «Treningstider» i menyen øvst på sida finn du no våre faste treningstider, som gjeld frå og med veke 37. Du finn også mykje annan informasjon for deg som vil vera med i klubben vår!

Vel møtt på trening!

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Treningstider veke 36

I veke 36 vert det trening til fylgjande tider:

Tysdag: kl 17-18 Trening for vaksne og ungdomar

kl 18-19 Trening for born, vaksne og ungdomar

Onsdag: kl 19-20.30 Trening for vaksne og ungdomar

Torsdag: kl. 18-19.30 Trening for vaksne og ungdomar

Meir info om faste treningstider m.m. kjem i løpet av veka.

Vel møtt på trening!

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Fritidskort og medlemskap

Kvam herad er med på eit pilotprosjekt med Fritidskortet i tidsrommet 01.08.20-01.08.21. Fritidskortet gjev born og unge ( 6-18 år) i Kvam kr 900 pr halvår til å betala medlemskontingent for faste, organiserte fritidsaktivitetar. Det betyr at alle mellom 6 og 18 år kan få dekkja medlemskontingent i Hardanger BTK den neste sesongen om ein ynskjer det! Medlemskontingentet sesongen 2020-2021 er 400,- pr halvår, så du treng ikkje bruka heile Fritidskortet på oss.

Les meir
Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Treningstider veke 35

Hardanger BTK har hatt ein aktiv sommar, der me har gjennomført treningar kvar veke. No er hausten her. Dei faste treningstidene er ikkje klare enno, men i veke 35 vert det trening til fylgjande tider:

Tysdag: kl 17.30-18 Trening for vaksne og ungdomar

kl 18-19 Trening for born, vaksne og ungdomar

Onsdag: kl 19-20.30 Trening for vaksne og ungdomar

Torsdag: kl. 18-19.30 Trening for vaksne og ungdomar

Vel møtt på trening!

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Laksevåg Opningsstemne

Laurdag 26. september arrangerer Laksevåg BTK opningsstemne i Olsvik idrettshall i Bergen. I dette stemnet er det mogleg å delta i to singelklassar, og det kostar mellom 120 og 150 kroner å delta i dei ulike klassane. Stemnet har klassar for alle aldersgrupper, og det er eigne nybyrjarklassar.

Påmelding skjer til ein av trenarane på trening eller til Roger (40100194, supermagic72@yahoo.no) seinast 19. september.

Det er fint om nokon melder seg som sjåførar.

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Fjell Cup 2020

Laurdag 12. september arrangerer Fjell årets utgåve av Fjell Cup i Fyllingsdalen idrettshall i Bergen. I dette stemnet er det mogleg å delta i to singelklassar, og det kostar mellom 100 og 150 kroner å delta i dei ulike klassane. Stemnet har klassar for alle aldersgrupper, og det er eigne nybyrjarklassar.

Påmelding skjer til ein av trenarane på trening eller til Roger (40100194, supermagic72@yahoo.no) seinast 6. september.

Det er fint om nokon melder seg som sjåførar.

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Jack og Iselinn i regionsstyret!

Jack Feng og Iselinn Stuve vart begge attvald som styremedlemer i Bordtennisregion Vest under regionstinget i Bergen tysdag. Hardanger BTK har dermed framleis to medlemer i regionsstyret! Anders Hovden, som er rekneskapsførar i Hardanger BTK, fortsett som styreleiar. Håvard Markhus representerte klubben på regionstinget.

Me ynskjer styret lukke til med arbeidet i regionen!

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel