Treningstider veke 24

Denne veka har me gjennomført ein cup for dei yngste og tre treningar med godt oppmøte! Også neste veke vert det trening tre dagar.

Les meir
Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Sommarcup i Bergen

Laurdag 20. juni arrangerer Sportsklubben Heros Sommarcup i Fyllingsdalen idrettshall i Bergen. I dette stemnet er det mogleg å delta i to singelklassar, og det kostar mellom 100 og 150 kroner å delta i dei ulike klassane. Stemnet har klassar for alle aldersgrupper, og det er eigne nybyrjarklassar.

Påmelding skjer til ein av trenarane på trening eller til Håvard (91535549, havard@hbtk.no) seinast 16. juni.

Det er fint om nokon melder seg som sjåførar.

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Endeleg turnering!

Gustav (til høgre) slo Felix i finalen.

Etter tre månader utan turneringar er det endeleg mogleg å konkurrera igjen! Tysdag arrangerte Hardanger BTK ei lita klubbturnering for dei yngste. Sju born deltok, og alle fekk medalje. Gustav Korshavn Vikesdal gjekk til topps etter å ha slått Felix van der Leest i ein svært jamn finale.

Førstkomande helg er det regionsmeisterskap på Stord. Hardanger BTK fortset med treningar heilt fram til skuleslutt. Informasjon om treningstider for neste veke kjem seinare.

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Treningstider og turnering veke 23

Det var godt oppmøte på treningane også sist veke! I veke 23 vert det trening tre dagar.

På tysdagen vert det ei lita klubbturnering for dei av borna som ynskjer å vera med på det. Dersom nokon born heller vil trena vanleg kan dei det.

Les meir
Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Treningstider veke 22

Etter to vellukka treningar denne veka fortset me med trening til dei same tidene neste veke. Det betyr at det vert trening til desse tidene:

Tysdag 26. mai

kl. 17.30-19.00 Trening for vaksne og ungdomar 

kl. 18.00-19.00 Trening for born

Onsdag 27. mai

kl 19.00-20.30 Trening for vaksne og ungdomar

Treningane vert gjennomført i tråd med Corona-vettreglar for bordtennis.

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Endeleg trening!

Hardanger BTK har fått løyve av Kvam herad til å starta med treningar att! Dermed vert det mogleg å trena – etter ein pause på over to månader. Alle som vil trena er velkomne! Dei som tenkjer at dei no heller vil prioritera fotball og andre uteaktivitetar, ynskjer me velkomne tilbake til hausten!

Denne veka vert det trening til desse tidene:

Tysdag 19. mai

kl. 17.30-19.00 Trening for vaksne og ungdomar 

kl. 18.00-19.00 Trening for born

Onsdag 20. mai

kl 19.00-20.30 Trening for vaksne og ungdomar

Treningane vert gjennomført i tråd med Corona-vettreglar for bordtennis.

Informasjon om treningstider for neste veke kjem seinare.

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Regionsmeisterskap 2020

Ein del klubbar har no fått starta opp att med treningar etter ein lang koronapause. I Kvam er idrettshallane framleis stengt. Uansett er det gledeleg at det snart er klar for den første turneringa på lenge.

Helga 06.-07. juni arrangerer Stord BTK Regionsmeisterskap i bordtennishallen i Stord idrettspark.  Det vert arrangert seniorklassar og funksjonshemma open laurdagen og gutar 13 og gutar 15 sundagen. Det er mogleg å delta i to singelklassar pr dag, og det kostar mellom 100 og 150 kroner å delta i dei ulike klassane.

Påmelding skjer til Roger (40100194, supermagic72@yahoo.no) seinast 1. juni.

Det er fint om nokon melder seg som sjåførar.

NB. Det er kun plass til eit begrensa antal deltakarar i turneringa grunna koronareglar. Dei første som melder seg på får delta dersom det vert fullt i klassane. Fleire andre koronareglar gjeld også under turneringa.

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

God påske!

Hardanger BTK ynskjer alle bordtennisvener ein god påske!!

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Vatn til sals

Etter Norheimsund Open hadde me igjen litt brus og vatn. No er brusen seld, men me har framleis vatn til sals.

Me har fylgjande Olden vatn til sals:

19 stk vanleg utan kolsyre

20 stk med eplesmak og kolsyre

4 stk med sitronsmak og kolsyre

Desse sel me for ti kroner pr stk. Ta kontakt med Jan Visser (95559212) dersom du ynskjer å kjøpa vatn. Betaling skjer til klubben på Vipps.

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Diverse info

Grunna koronasituasjonen vert det ingen treningar eller arrangement før tidlegast 14. april.

Les meir
Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel