Vellukka samling med Austerrike!

På fjelltur til Krokavatnet – med flott utsikt utover Hardangerfjorden.

Det austerriske døvelandslaget har no reist heim etter ei veke i Hardanger. Fire spelarar og ein trenar har vitja oss. Her har dei hatt ei vellukka treningssamling saman med Jan Roger Andersson, som utgjer det norske døvelandslaget, og trenar Roger Andersson. Spelarane har trent to pass stort sett kvar dag. Nokre andre HBTK-medlemer har også trent i løpet av veka.

Les meir

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Treningar veke 34

I veke 34 vert det trening for alle som vil tysdag og torsdag kl. 18-20.

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Austerrike vitjar Hardanger

Roger og Jan Roger skal trena mykje den neste veka. Om dei vert belønna med twist og konfekt er usikkert..

Det austerriske landslaget for døve vitjar Hardanger den neste veka. Dei skal trena saman med Jan Roger Andersson, som utgjer det norske døvelandslaget, og Roger Andersson frå laurdag 10. august til laurdag 17. august.

Spelarane kjem til å trena to pass stort sett kvar dag.

Dersom det er andre frå klubben – eller frå andre klubbar – som ynskjer å trena ei eller fleire økter i løpet av perioden er det berre å ta kontakt med Roger (40100194, supermagic72@yahoo.no) for å avtala dette.

Ein del av oss har trena litt også i sommar. Tidlegare i denne veka var me åtte spelararar på ei trening, og me håpar fleire vil trena også medan me har vitjing frå Austerrike!

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Støtte frå Sparebanken Vest!

Hardanger BTK har motteke 15 000,- i støtte frå Sparebanken Vest. Støtta skal gå til å kunna gje eit best mogleg tilbod til flest mogleg – uansett bakgrunn, nasjonalitet, betalingsevne eller funksjonsevne.

Banken har vore vår viktigaste støttespelar og samarbeidspartnar i mange år, og me gler oss over at dei framleis vil vera dette! Sparebanken Vest støttar oss også med gåvepremiar i samband med Norheimsund Open og andre arrangement.

Me takkar Sparebanken Vest for at dei nok ein gong støttar oss, og oppmodar alle om å bruka banken!

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Jack og Iselinn i regionsstyret!

Klubbleiar Jack Feng vart attvald til styremedlem i Bordtennisregion Vest under regionstinget i Bergen måndag. I tillegg vart Iselinn Stuve vald som ny styremedlem. Klubben vår har dermed to medlemer i regionsstyret! Anders Hovden, som er rekneskapsførar i Hardanger BTK, fortsett som styreleiar. Jack representerte regionen på tinget, medan Roger Andersson og Håvard Markhus representerte klubben.

Me ynskjer styret lukke til med arbeidet i regionen!

NB. I den første versjonen av denne saka – som vart lagt ut litt for seint på natta – vart diverre Iselinn utegløymd! Redaksjonen beklagar feilen!

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Sommarferie!

Det vert trening tysdag 18. juni. Deretter tek Hardanger BTK sommarferie.

Sjølv om det ikkje er vanlege treningar framover, kan det vera at nokon av oss kjem til å møtast for å spela i løpet av sommaren. Ta kontakt med Håvard (91535549, havard@hbtk.no) dersom du er interessert i å vera med på dette.

Me ynskjer alle medlemer og andre bordtennisvener ein god sommarferie!!

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

IKKJE trening torsdag!

Det vert likevel ikkje trening på Framnes torsdag 6. juni. Det viser seg at det skal vera arrangement også her denne dagen. Det betyr at det ikkje vert trening torsdag.

Neste veke går treningane som normalt i Norheimsund idrettshall tysdag og torsdag.

 

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Treningar veke 23

Tysdag 4. juni går treninga som normalt i Norheimsund idrettshall.

Torsdag 6. juni vert det trening i den gamle gymsalen på Framnes kristne vidaregåande skule sidan Norheimsund idrettshall er oppteken grunna arrangement.

 

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Statistikk A-lag

Under Statistikk A-lag i menyen øvst på sida finn du ei oversikt over alle som har spela A-lagskampar for Hardanger Bordtennisklubb sidan oppstarten. Det vil seia at kampane som vart spela medan klubben heitte Norheimsund Bordtennis også er med.

Statistikken er no oppdatert slik at alle kampar til og med sesongen 2018-2019 er med.

Håvard Markhus toppar med 200 A-lagskampar. Klubbleiar Jack Feng passerte i løpet av sesongen Vidar Sangolt og Kjetil Sætre, og er no nummer to på lista med 91 A-lagskampar.

Denne sesongen fekk Thomas Låte og Jan Roger Andersson pokal for å ha passert 25 A-lagskampar.

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Oppsummering seriespel sesongen 2018/2019

Frå venstre: Jan Roger, Thomas, Jack og Roger rykka opp til eliteserien!

Hardanger BTK stilte med to lag i seriespelet sesongen 2018-2019. Førstelaget vann 1. divisjon, medan andrelaget vart nummer tre i 4. divisjon! Her kjem ei oppsummering av sesongen.

Les meir

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel