Mange attvalde på årsmøtet

På onsdagens årsmøte vart det mange attval. Leiar, nestleiar og styremedlemer i styret tok attval, medan styret fekk to nye varamedlemer. I valkomitèen tok alle attval, men komitèen vart utvida med ein varamedlem. Elles vart det no vald kontrollkomitè i staden for revisor etter endringar i NIF sitt lovverk. Vår revisor vart vald inn i kontrollkomitèen saman med to nye namn.

Desse vart vald på årsmøtet:

Styre:

Leiar: Jack Feng

Nestleiar: Ivo Beijersbergen

Styremedlemer: Jan Roger Andersson, Iselinn Stuve, Jeannette Huttenlocher

Varamedlemer: Aodne Valland, Obaida Taha

Kontrollkomitè:  

Medlemer: Thomas Sætre, Sverre Valderhaug

Varamedlem: Jan Erik Støldal

Valkomitè:  

Leiar: Håvard Markhus

Medlemer: Roger Andersson, Simon Feng

Varamedlem: Jannik Huttenlocher

Under «Om klubben» øvst på sida finn du ei oppdatert oversikt over alle med faste oppgåver i klubben.

Åtte medlemer møtte på årsmøtet, som vart avvikla i Norheimsund idrettshall. Årsmøtet kunne slå fast at 2019 har vore eit vellukka år for klubben!

Årsmeldinga vert lagt ut på nettsida i ei eiga sak seinare.

Dette innlegget vart lagt inn i Ymse. Bokmerk fastlenkja.