Vil du spela bordtennis?

Treningstider sesongen 2018-2019:

Måndag:

17.00-19.00 Trening for vaksne og ungdomar    Trenar: Roger Andersson. Ta kontakt med Roger (40100194) dersom du vil trena denne dagen.

Tysdag:

17.00-19.00 Trening for vaksne og ungdomar  Trenar: Roger Andersson

18.00-19.00 Trening for born Trenar: Roger Andersson, Jan Roger Andersson, Ivo Beijersbergen

Onsdag:
18.00-20.00 Trening for vaksne og ungdomar  Trenar: Roger Andersson. Ta kontakt med Roger (40100194) dersom du vil trena denne dagen.

Torsdag :

18.00-19.00  Trening for  born    Trenar: Håvard Markhus, Liselotte Takken

18.00-20.00  Trening/open hall for vaksne og ungdomar  Trenar: Roger Andersson, Håvard Markhus, Jan Roger Andersson

Fredag:

17.00-19.00 Trening for vaksne og ungdomar  Trenar: Roger Andersson. Ta kontakt med Roger (40100194) dersom du vil trena denne dagen.

NB. Treninga for born  er først og fremst for born i 3.- 7. klasse. Dersom du er yngre eller eldre enn dette og vil trena, kan du ta kontakt med oss.

Treningslokale:  Norheimsund idrettshall.

Medlemskontingent:

Medlemskontingenten for sesongen 2018-2019 er 100,-. Treningsavgift er 300,- .Då kan du vera med på treningar frå no og fram til våren. Du kan prøva nokre gonger gratis før du bestemmer om du vil fortsetja.

Racket:        

Du kan låna racket den første sesongen. Det kan vera lurt å snakka med trenarane for å få tips dersom du skal kjøpa eigen racket

Stemner og sosiale aktivitetar:

Me reiser på stemne  i Bergen, på Stord og andre stader. I tillegg arrangerer me eigne stemne. Me har også sosiale aktivitetar, som til dømes juleavslutning.

Kontaktpersonar: 

Håvard Markhus (91535549, havard@hbtk.no)

Jack Feng (96859349, hardangerbtk@gmail.com)

Liselotte Takken (45101127, liselotte_takken@hotmail.com)