Vil du spela bordtennis?

Treningstider sesongen 2020-2021:

NB. Det kan koma endringar i løpet av sesongen.

Måndag:

17.00-19.00 Trening for vaksne og ungdomar  Trenar: Roger Andersson

Ta kontakt med Roger (40100194) dersom du vil trena denne dagen.

Tysdag:

17.00-19.00 Trening for vaksne og ungdomar  Trenar: Roger Andersson

18.00-19.00 Trening for born  Trenar: Håvard Markhus

Onsdag:

19.00-20.30 Trening for vaksne og ungdomar  Trenarar: Roger Andersson, Håvard Markhus

Torsdag:

18.00-19.30  Trening for vaksne og ungdomar  Trenar: Roger Andersson

Fredag:

17.00-19.00 Trening for vaksne og ungdomar  Trenar: Roger Andersson

Ta kontakt med Roger (40100194) dersom du vil trena denne dagen.

NB. Treninga for born er først og fremst for born i 3.- 7. klasse. Dersom du er yngre enn dette og vil trena, kan du ta kontakt med Håvard (91535549). Born som ynskjer å trena ein annan dag enn tysdag eller fleire dagar i veka kan også ta kontakt med Håvard.

Treningane for vaksne og ungdomar er for alle frå og med 8. klasse og oppover. Born kan vera med etter avtale.

Treningslokale:  Norheimsund idrettshall

Medlemskontingent og treningsavgift:

Medlemskontingent og treningsavgift for sesongen 2020-2021 er 400,- pr halvår. Dette inkluderer ei klubb-t-skjorte. Du kan prøva nokre gonger gratis før du bestemmer om du vil fortsetja.

Fritidskort og medlemskap

Kvam herad er med på eit pilotprosjekt med Fritidskortet i tidsrommet 01.08.20-01.08.21. Fritidskortet gjev born og unge ( 6-18 år) i Kvam kr 900 pr halvår til å betala medlemskontingent for faste, organiserte fritidsaktivitetar. Det betyr at alle mellom 6 og 18 år kan få dekkja medlemskontingent og treningsavgift i Hardanger BTK denne sesongen om ein ynskjer det! Medlemskontingent og treningsavgift sesongen 2020-2021 er 400,- pr halvår, så du treng ikkje bruka heile Fritidskortet på oss.

Meir info om Fritidskortet finn du her.

Dersom du ynskjer å betala heile eller delar av medlemskontingenten med Fritidskortet, registrerer du det her. NB. Bruk Chrome nettlesar.

Dersom du ikkje betalar heile medlemskontingenten med Fritidskortet vil du få tilsendt faktura på mail frå klubben.

Hardanger BTK går elles over til ei ny ordning for innmelding i klubben.

Dersom du ynskjer å melda deg inn i Hardanger BTK gjer du det her.

Dersom du allereie er medlem treng du ikkje registrera deg.

Smittevern:

Me i Hardanger BTK er opptekne av smittevern. Norges bordtennisforbund sine koronavettreglar og Norges idrettsforbund sitt koronavettkurs finn du her. Me oppfordrar alle til å sjå på dette.

Parfyme:

For at alle våre medlemer skal kunna vera med på treningar og andre aktivitetar, håpar me alle kan unngå bruk av alle typar parfymerte produkt.

Racket:        

Du kan låna racket den første sesongen. Det kan vera lurt å snakka med trenarane for å få tips dersom du skal kjøpa eigen racket

Turneringar og sosiale aktivitetar:

Dei som ynskjer det kan vera med på turneringar  i Bergen, på Stord og andre stader. I tillegg arrangerer me eigne turneringar. Me har også sosiale aktivitetar, som til dømes juleavslutning. Ein må betala ekstra for å vera med på turneringar og nokre av dei sosiale aktivitetane.

Bordtennis for alle!

Hardanger BTK ynskjer å gje eit godt tilbod til alle – uansett alder, kjønn, nasjonalitet, nivå og funksjonsevne! Ein video om klubben vår finn du her.

Informasjon:

All informasjon vert lagt ut på denne heimesida. Du finn oss også på Facebook. Me sender elles ut informasjon via mail til alle aktive medlemer.

Kontaktpersonar: 

Håvard Markhus (91535549, havard@hbtk.no)

Ivo Beijersbergen (47672238)

Jan Visser (95559212, jan@janenfelieke.com)