Om klubben

Treningslokale: Norheimsund idrettshall og Framnes Arena

Bankkontonr: 3530 20 66955

Organisasjonsnummer: 993793248

Adresse:
Hardanger BTK
PB 68
5601 NORHEIMSUND

Mailadresse: jack@hbtk.no

Organisasjonsoversikt

Styre

Leiar:                            Jack Feng (96859349, jack@hbtk.no)

Nestleiar:                    Ivo Beijersbergen

Styremedlemer:      Iselinn Stuve

Jeannette Huttenlocher

Jan Roger Andersson

Varamedlemer:     Liselotte Takken

Tony Låte

Sportsleg utval:

Leiar:              Håvard Markhus  (91535549, havard@hbtk.no)

Medlemer:    Roger Andersson

Jack Feng

Dugnadsutval:

Jeanette Huttenlocher

Iselinn Stuve

Revisor:        Thomas Sætre

Valkomitè:    Håvard Markhus

Roger Andersson

Simon Feng

Rekneskap:   Anders Hovden

Sponsorarb:  Jack Feng, Håvard Markhus, Vidar Sangolt

Trenarar:      Roger Andersson, Håvard Markhus, Liselotte Takken, Ivo Beijersbergen, Jan Visser

Lagleiarar:        Roger Andersson, Jack Feng (HBTK 1), Håvard Markhus (HBTK 2)

Medlemsansvarleg: Ivo Beijersbergen

Påmeldingsansvarleg: Roger Andersson

Materialforvaltar (innkjøp): Roger Andersson

Materialforvaltar (reparasjonar): Vidar Sangolt, Roger Andersson

Politiattestar: Ivo Beijersbergen

Nettside: Håvard Markhus, Jack Feng

Veterankontakt: Endre Furu