Om klubben

Treningslokale: Norheimsund idrettshall og Framnes Arena

Bankkontonr: 3530 20 66955

Organisasjonsnummer: 993793248

Adresse:
Hardanger BTK
PB 68
5601 NORHEIMSUND

Mailadresse: hardangerbtk@gmail.com

Organisasjonsoversikt

Styre

Leiar:                            Jack Feng (96859349, hardangerbtk@gmail.com)

Nestleiar:                    Ivo Beijersbergen

Styremedlemer:      Iselinn Stuve

Jeannette Huttenlocher

Jan Roger Andersson

Varamedlemer:     Liselotte Takken

Tony Låte

 

Sportsleg utval:

Leiar:              Håvard Markhus  (91535549, havard@hbtk.no)

Medlemer:    Roger Andersson

Jack Feng

 

Dugnadsutval:

Jeanette Huttenlocher

Iselinn Stuve

 

Revisor:        Thomas Sætre

 

Valkomitè:    Håvard Markhus

Roger Andersson

Simon Feng

 

Rekneskap:   Anders Hovden

 

Sponsorarb:  Jack Feng, Håvard Markhus, Vidar Sangolt

 

Trenarar:      Roger Andersson, Jan Roger Andersson, Håvard Markhus, Liselotte Takken, Ivo Beiejersbergen

 

Lagleiar:        Roger Andersson (HBTK 1), Jan Roger Andersson (HBTK 2)

 

Medlemsansvarleg: Ivo Beijersbergen

Påmeldingsansvarleg: Roger Andersson

Materialforvaltar (innkjøp): Iselinn Stuve

Materialforvaltar (reparasjonar): Vidar Sangolt

Politiattestar: Ivo Beijersbergen

Nettside: Håvard Markhus, Jack Feng

Veterankontakt: Endre Furu