Støtte frå Sparebanken Vest!

Hardanger BTK har motteke 15 000,- i støtte frå Sparebanken Vest. Støtta skal gå til å kunna gje eit best mogleg tilbod til flest mogleg – uansett bakgrunn, nasjonalitet, betalingsevne eller funksjonsevne.

Banken har vore vår viktigaste støttespelar og samarbeidspartnar i mange år, og me gler oss over at dei framleis vil vera dette! Sparebanken Vest støttar oss også med gåvepremiar i samband med Norheimsund Open og andre arrangement.

Me takkar Sparebanken Vest for at dei nok ein gong støttar oss, og oppmodar alle om å bruka banken!

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Jack og Iselinn i regionsstyret!

Klubbleiar Jack Feng vart attvald til styremedlem i Bordtennisregion Vest under regionstinget i Bergen måndag. I tillegg vart Iselinn Stuve vald som ny styremedlem. Klubben vår har dermed to medlemer i regionsstyret! Anders Hovden, som er rekneskapsførar i Hardanger BTK, fortsett som styreleiar. Jack representerte regionen på tinget, medan Roger Andersson og Håvard Markhus representerte klubben.

Me ynskjer styret lukke til med arbeidet i regionen!

NB. I den første versjonen av denne saka – som vart lagt ut litt for seint på natta – vart diverre Iselinn utegløymd! Redaksjonen beklagar feilen!

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Sommarferie!

Det vert trening tysdag 18. juni. Deretter tek Hardanger BTK sommarferie.

Sjølv om det ikkje er vanlege treningar framover, kan det vera at nokon av oss kjem til å møtast for å spela i løpet av sommaren. Ta kontakt med Håvard (91535549, havard@hbtk.no) dersom du er interessert i å vera med på dette.

Me ynskjer alle medlemer og andre bordtennisvener ein god sommarferie!!

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

IKKJE trening torsdag!

Det vert likevel ikkje trening på Framnes torsdag 6. juni. Det viser seg at det skal vera arrangement også her denne dagen. Det betyr at det ikkje vert trening torsdag.

Neste veke går treningane som normalt i Norheimsund idrettshall tysdag og torsdag.

 

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Treningar veke 23

Tysdag 4. juni går treninga som normalt i Norheimsund idrettshall.

Torsdag 6. juni vert det trening i den gamle gymsalen på Framnes kristne vidaregåande skule sidan Norheimsund idrettshall er oppteken grunna arrangement.

 

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Statistikk A-lag

Under Statistikk A-lag i menyen øvst på sida finn du ei oversikt over alle som har spela A-lagskampar for Hardanger Bordtennisklubb sidan oppstarten. Det vil seia at kampane som vart spela medan klubben heitte Norheimsund Bordtennis også er med.

Statistikken er no oppdatert slik at alle kampar til og med sesongen 2018-2019 er med.

Håvard Markhus toppar med 200 A-lagskampar. Klubbleiar Jack Feng passerte i løpet av sesongen Vidar Sangolt og Kjetil Sætre, og er no nummer to på lista med 91 A-lagskampar.

Denne sesongen fekk Thomas Låte og Jan Roger Andersson pokal for å ha passert 25 A-lagskampar.

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Oppsummering seriespel sesongen 2018/2019

Frå venstre: Jan Roger, Thomas, Jack og Roger rykka opp til eliteserien!

Hardanger BTK stilte med to lag i seriespelet sesongen 2018-2019. Førstelaget vann 1. divisjon, medan andrelaget vart nummer tre i 4. divisjon! Her kjem ei oppsummering av sesongen.

Les meir

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Thomas og Jan Roger regionsmeistrar!

Thomas og Jan Roger vart regionsmeistrar på Stord i helga!

Thomas Låte og Jan Roger Andersson vart regionsmeistrar i herrar dobbel under RM 2019, som vart arrangert på Stord laurdag. I herrar elite vart Thomas regionsmeister etter å ha slått Jan Roger 3-2 i ein jamnspelt finale. Thomas vann også den innlagte klassen Open invitasjon.

Dermed fekk dei ein best mogleg avslutning på sesongen, sidan dette truleg er den siste turneringa dei deltek i før sommaren. Me gratulerer begge med titlane!

Siste turnering før sommaren er Laksevåg Sommarcup i Bergen laurdag 15. juni.

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Treningar veke 22-23

Det vert ikkje trening torsdag 30. mai sidan dette er Kristi Himmelfartsdag og fridag.

Torsdag 6. juni vert det ikkje trening i Norheimsund idrettshall grunna arrangement, men denne dagen vert det truleg trening i den gamle gymsalen på Framnes kristne vidaregåande skule. Info kjem seinare.

Tysdagstreningane går som normalt desse vekene.

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Tap i siste seriekamp i 4. divisjon

Endre Furu og Håvard Markhus fekk litt mindre å jubla for i dag enn då dette bilete vart teke..

Hardanger BTK sitt andrelag spela måndag sesongens tiande og siste kamp i 4. divisjon. Heros 4 var mostandar i Haukelandshallen i Bergen. Kampen enda 8-2 til bergensarane.

Grunna forfall stilte HBTK med berre to spelarar; Håvard Markhus og Endre Furu. Samstundes hadde Heros forsterka laget med Alf Erik Johannessen. Dermed vart det ein vanskeleg kamp for HBTK 2. Begge sigrane våre kom ved Håvard, som blant anna slo Alf Erik.

HBTK 2  fekk dermed 12 av 20 moglege poeng i 4. divisjon denne sesongen. Laget ligg på tredjeplass, men vil verta passert av Fjell 2 dersom dei slår Heros 4 i neste veke.

Tabell og resultat finn du her, men dette er ikkje oppdatert etter måndagens kamp.

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel