Sommarferie!

Hardanger BTK har no teke pause frå dei faste treningane. Det betyr ikkje at det ikkje skjer noko i klubben. Me har gjennomført den første veka med Ung Fritid Sommar i Kvam, og det har vore veldig godt oppmøte på våre aktivitetar! Me skal framleis gjennomføra mange aktivitetar. Sjå meir info om Ung Fritid Sommar i ein annan sak på denne sida.

Bortsett frå øktene under Ung Fritid Sommar, vert det ikkje faste treningar i sommarferien. Likevel vil ein del av oss møtast for å spela også elles i løpet av sommaren. Ta kontakt med Håvard Markhus (91535549) eller Jan Visser (95559212) dersom du er interessert i å vera med på dette.

Me minner elles om at det er utebord i parkar og ved skular i Norheimsund og Øystese.

Me ynskjer alle medlemer og andre bordtennisvener ein god sommar!!

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Laksevåg Opningstevne 2021

Laurdag 21. august arrangerer Laksevåg BTK Laksevåg Opningsstevne i Olsvik idrettshall i Bergen. I dette stemnet er det mogleg å delta i to singelklassar, og det kostar mellom 100 og 150 kroner å delta i dei ulike klassane.  Stemnet har klassar for alle aldersgrupper, men ikkje nybyrjarklasse.

Påmelding skjer til ein av trenarane på trening eller til Roger (40100194, roger@hbtk.no) seinast 17. august.

Det er fint om nokon melder seg som sjåførar.

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Organisasjonsoversikt sesongen 2021-2022

Under «Om klubben» i menyen over finn du no Hardanger BTK sin organisasjonsoversikt for sesongen 2021-2022. Der finn du også andre opplysningar om klubben, som til dømes adresse og bankkontonummer.

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Klart for Ung Fritid Sommar 2021!

Ein del har teke sommarpause frå bordtennis, men for dei som ynskjer det er det framleis mogleg å trena. Hardanger BTK fortset med vanlege treningar fram til skulane tek sommarferie. Det vil seia at det vert vanlege treningar ut veke 24.

Veka etter startar Ung Fritid Sommar i Kvam. Gjennom sommaren vert det arrangert ei rekkje ulike aktivitetar i samarbeid mellom Kvam herad og ulike aktørar.

Hardanger BTK er med på prosjektet takka vera god støtte frå Gjensidigestiftelsen (sjå tidlegare sak). Me har også motteke ekstra støtte frå heradet.

Les meir
Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

25 000 i stipend til Jan Roger!!

Jan Roger har fått stipend frå Norges Bordtennisforbund!

Jan Roger Andersson har fått tildelt 25 000,- i stipend frå Norges Bordtennisforbund! Stipendet skal hjelpa han i vidare satsing fram mot Deaflympic (OL for døve) i 2022.

Jan Roger har hatt stor framgang dei siste åra, og har oppnådd mange sterke resultat. Han representerer Noreg internasjonalt for døve og spelar på eliteserielaget til Hardanger BTK.

Me gratulerer Jan Roger med eit velfortjent stipend!!

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Støtte frå Gjensidigestiftelsen!

Hardanger BTK har motteke 35 000,- i støtte frå Gjensidigestiftelsen! Støtta skal gå til sommaraktivitetar. Hardanger BTK kjem til å tilby ulike aktivitetar for born og unge i sommar. Aktivitetane kjem til å vera gratis, og dei vil vera opne for både medlemer og andre. Meir info om dette tilbodet kjem seinare.

Totalt deler Gjensidigestiftelsen ut 64 millionar til sommaraktivitetar denne sommaren, og seks bordtennisklubbar er blant mottakarane.

Me takkar Gjensidigestiftelsen for den flotte støtta!

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Årsmelding 2020

Onsdagens årsmøte i Hardanger BTK kunne slå fast at 2020 vart eit vellukka år for klubben – trass i korona.

Her kjem årsmeldinga som vart godkjend på årsmøtet:

Les meir
Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Erlend Skeie Langeland ny leiar i Hardanger BTK!

Erlend Skeie Langeland er ny leiar i Hardanger BTK!

På onsdagens årsmøte i Hardanger BTK vart Erlend Skeie Langeland vald til ny leiar. Erlend har solid bakgrunn innan idrett og økonomi. Av utdanning har han blant anna ein Bachelor i Sport Management frå Noregs idrettshøgskule og eit årsstudium i økonomi. Han har solid arbeidserfaring innan organisasjonslivet, etter å ha vore tilsett på KRIK (Kristen idrettskontakt) sitt hovudkontor på Ullevaal Stadion i ei årrekkje samt tre år i Politiets Fellesforbund.

Elles er Erlend kjent som den beste defensive bordtennisspelaren frå Hardangerrregionen gjennom tidene. Vonde tunger meiner at det ikkje skal så mykje til å vera det, men han har trass alt NM-medalje i gutar lag for klubben vår!

Erlend har tidlegare vore sivilarbeidar i klubben, og han er son av tidlegare klubbleiar Morten Langeland. Erlend er busett i Sandviken. Me ynskjer han lukke til når han no gjer eit knallsterkt comeback både ved og utanfor bordet.

Les meir
Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Hugs årsmøte!

Me minner om årsmøtet i Hardanger Bordtennisklubb i Norheimsund idrettshall onsdag 28. april kl. 19.00. Vanlege årsmøtesaker. Vel møtt!

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

No kan alle trena!

No kan også vaksne trena igjen – så lenge ein held ein meters avstand og det ikkje er fleire enn ti personar til stades. Det betyr at alle no er velkomne på trening!

Treningstidene framover vert slik:

Tysdagar:

17.00-19.00 Trening for vaksne og ungdomar 

18.00-19.00 Trening for born 

Onsdagar:

19.00-20.30 Trening for vaksne og ungdomar  

Ta kontakt med Jan Visser (95559212) eller Roger Andersson (40100194) dersom du ynskjer å trena andre dagar.

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel