Dugnad

I Hardanger Bordtennishall har det dei siste vekene blitt gjennomført full nedvask av lokala. I tillegg har det blitt hengt opp ny gardin og utført vedlikehald og reperasjonar. Åtte personar har bidrege med til saman 70 dugnadstimar under Bente Maubach og Jeannette Huttenlocher si stødige leiing. Ein av sponsorane våre, Vestprod AS, stilte med lift.

Så langt i haust har klubbens medlemer også bidrege med solid dugnadsinnsats under Oppvekstkonferansen til Kvam herad og torgdagen i Norheimsund. Totalt har sytten personar stilt opp på dugnadane. Klubben retter ein stor takk til alle som har stilt opp!

Også vidare i sesongen treng me at folk stiller opp på dugnad. Når me har vår eigen hall må me drifta han sjølv. Det betyr at alt reinhald og vedlikehald må utførast av medlemane eller føresette. Bostømming, reingjering av toalettrom og kjøkken, golvvask, vasking av bord, støvsuging og støvtørking må gjennomførast. Det er mykje som må gjerast, og som så langt har blitt utført av nokre få personer. Klubben håpar at fleire kan stilla opp, og bed om at interesserte melder seg til Jeannette (messenger eller jeannette@hbtk.no) eller Bente (95004190 eller bente.maubach@dukamail.no.)

Lagt inn i Ymse | Kommentarar avslått på Dugnad

Leigeavtalen er forlenga!

Hardanger Bordtennishall

Hardanger BTK har forlenga leigeavtalen med Dalatunvegen AS på tidlegare Norheimsund yrkesskule! Den nye avtalen gjeld til og med 31. juli 2024. Det betyr at me driv vidare i Hardanger Bordtennishall i gymsalen på den tidlegare yrkesskulen i minst ein sesong til, men begge partar håpar på eit langt og godt samarbeid!

Hardanger Bordtennishall ligg nokre minuttars køyring frå Norheimsund i retning Bergen – i nærleiken av Steinsdalsfossen, men på motsett side av hovudvegen. Vanlegvis har me oppe sju bord i lokalet. I tillegg består lokalet me leiger av handicaptoalett, eit lite kjøken/anretningsrom, vaskerom, inngangsparti og eit rom som vert nytta til garderobe og lager. I kjellaren er det garderobar med dusjar som me kan leiga ved behov. Lokala er universelt utforma, og ein kan køyra heilt fram til inngangsdøra. Me har etter eitt års drift sett at lokalet er svært godt eigna til vårt føremål!

Me takkar politikarane i heradsstyret i Kvam herad som gjennom eit samrøystes vedtak om støtte i vår sikra vidare drift i lokalet i minst ein sesong til! Sjå eiga sak om det.

Dersom fleire ynskjer å støtta Hardanger Bordtennishall er det berre å ta kontakt med klubben! Det same gjeld dersom nokon ynskjer å leiga lokalet – med eller utan bord.

Me ser fram til ein ny sesong i eigen bordtennishall!

Lagt inn i Ymse | Kommentarar avslått på Leigeavtalen er forlenga!

Stord Cup 2023

Laurdag 28. oktober arrangerer Stord BTK Stord Cup i gamlehallen og bordtennishallen i Stord Idrettspark.

I dette stemnet er det mogleg å delta i to klassar og det kostar mellom 100 og 160 kroner å delta i dei ulike klassane. Stemnet har klassar for alle aldersgrupper, og det er eigne nybyrjarklassar. Påmelding skjer til ein av trenarane på trening eller til Håvard (91535549, havard@hbtk.no) seinast 18. oktober.

Det er fint om nokon melder seg som sjåførar.

NB: Alle som er fødd i 2011 eller tidlegare må ha betalt lisens til NBTF. Gjeld ikkje nybyrjarklassane.

Lagt inn i Ymse | Kommentarar avslått på Stord Cup 2023

Fleire sterke resultat i Lyderhornspretten!

Spelarane samla på Peppes Pizza. Frå venstre: Mohamad, Felix, Kristoffer, Sandar, Liam, Gustav og Kaleb

Hardanger BTK stilte med sju spelarar i Lyderhornspretten, som vart arrangert i Olsvikhallen i Bergen laurdag. Våre deltakarar oppnådde fleire flotte plasseringar!

Les meir
Lagt inn i Ymse | Kommentarar avslått på Fleire sterke resultat i Lyderhornspretten!

Godt oppmøte og utstyrssal på dagens trening!

Det var godt oppmøte og god stemning under dagens trening i Hardanger Bordtennishall. Luis Betancor frå Taide Sport tok turen innom på veg til morgondagens turnering i Bergen. Då deltek både han og ein gjeng frå Hardanger BTK på Lyderhornspretten i Olsvikhallen.

Ein del av dei tolv frammøtte nytta høve til å kjøpa nytt utstyr. Nokon nytta også høve til å utfordra Luis ved bordtennisbordet. Han hadde også med seg ein bordtennisrobot som klubben skal testa. Me takkar Luis for besøket!

Lagt inn i Ymse | Kommentarar avslått på Godt oppmøte og utstyrssal på dagens trening!

NM-video

I år er det 25 år sidan klubben vår arrangerte sitt første NM. Til våren er det 20 år sidan me arrangerte vårt andre NM. Under Hbtk-TV i menyen øvst på sida har me no lagt ut introvideoen som vart vist under opningsseremonien til NM for yngre i Norheimsund i 2004. I videoen ser du Toralv Tolo frå klubben i kamp med dåverande ordførar i Kvam herad Astrid Farestveit Selsvold.

Lagt inn i Ymse | Kommentarar avslått på NM-video

Vellukka torgdag!

Laurdag vart den tradisjonsrike torgdagen arrangert i Norheimsund. Hardanger Bordtennisklubb var på plass med stand. Me hadde med oss to bordtennisbord, eitt minibord og informasjon om klubben. Det var strålande vèr og mykje folk på torgdagen, og veldig mange var innom vår stand for å prøva bordtennis! Heile ni representantar for klubben stilte opp under torgdagen. Me gjennomførte ein vellukka torgdag, og håpar å sjå endå fleire i hallen vår etter arrangementet!

Lagt inn i Ymse | Kommentarar avslåttVellukka torgdag!

Vellukka oppvekstkonferanse!

Mange ville prøva bordtennis under fritidsmessa!

Sist veka arrangerte Kvam herad oppvekstkonferanse. Hardanger BTK var til stades under fleire av arrangementa. Onsdag var det ope møte med blant andre Leo Ajkic i Øystesehallen. Møtet vart avslutta med ein panelsamtale om korleis ein kan gjera fritidsaktivitetar tilgjengelege for så mange som mogleg. Håvard Markhus frå HBTK sat i panelet – saman med blant andre Ajkic. Under møtet vart det også vist ein film med innslag frå ulike fritidstilbod. Frede Korshavn Vikesdal og Kaleb Mong reklamerte for HBTK i filmen.

Les meir
Lagt inn i Ymse | Kommentarar avslått på Vellukka oppvekstkonferanse!

Torgdag og reinhaldsdugnad

Laurdag 09. september er det torgdag i Norheimsund. Der skal Hardanger BTK ha stand. Same dag er det reinhaldsdugnad i Hardanger Bordtennishall. Der er me i gang med nedvask av lokalet, og dette er økt nummer tre.

Me bed om at dei som kan hjelpa til ein av stadane tek kontakt med Bente Maubach (95004190, bente.maubach@dukamail.no).

Lagt inn i Ymse | Kommentarar avslått på Torgdag og reinhaldsdugnad

Påminning – stemne!

Me minner om at påmeldingsfristen for to stemne nærmar seg!

Stiga Norges Cup i Bergen

Helga 07.-08. oktober arrangerer Laksevåg BTK Stiga Norges Cup i Haukelandshallen i Bergen. I dette stemnet er det mogleg å delta i to klassar pr dag, og det kostar mellom 100 og 250 kroner å delta i dei ulike klassane. Stemnet har klassar for alle aldersgrupper, men ikkje nybyrjarklassar.

Påmelding skjer til ein av trenarane på trening eller til Håvard (91535549, havard@hbtk.no) seinast 06. september.

Det er fint om nokon melder seg som sjåførar.

Meir info om turneringa finn du her.

NB: Alle som er fødd i 2011 eller tidlegare må ha betalt lisens til NBTF for å kunna delta.

Lyderhornspretten 2023

Laurdag 16. september arrangerer Laksevåg BTK Lyderhornspretten i Olsvik idrettshall i Bergen.

I dette stemnet er det mogleg å delta i tre klassar og det kostar mellom 80 og 150 kroner å delta i dei ulike klassane. Stemnet har klassar for alle aldersgrupper, og det er eigne nybyrjarklassar. Påmelding skjer til ein av trenarane på trening eller til Håvard (91535549, havard@hbtk.no) seinast 11. september.

Det er fint om nokon melder seg som sjåførar.

NB: Alle som er fødd i 2011 eller tidlegare må ha betalt lisens til NBTF. Gjeld ikkje nybyrjarklassane.

Lagt inn i Ymse | Kommentarar avslått på Påminning – stemne!