Årsmøtet er vel gjennomført!

På onsdagens årsmøte i Hardanger BTK tok Håvard Markhus attval som leiar. Også fleire andre tok attval i ulike verv, medan nokre fekk nye posisjonar.

Ut av sine verv gjekk Iselinn Stuve (styremedlem), Vegard Markhus (medlem i kontrollutvalet) og Jeannette Huttenlocher (medlem i valkomitèen). Me takkar desse for innsatsen!

Nye i ulike verv er Lars Henrik Mo (varamedlem i styret), Trine Alette Fykse (medlem i kontrollutvalet) og Aodne Valland (varamedlem i valkomitèen).

Me ynskjer det nye styret og dei andre valde organa lukke til!

Det nye styret ser slik ut:

Leiar: Håvard Markhus

Nestleiar: Jack Feng

Styremedlem: Kjersti Hanssen

Varamedlem: Lars Henrik Mo

Desse vart vald inn i kontrollutvalet:

Leiar: Martin Dalane

Medlem: Trine Alette Fykse

Valkomitèen ser slik ut:

Leiar: Vidar Sangolt

Medlem: Bente Maubach

Varamedlem: Aodne Valland

Under «Om klubben» øvst på sida finn du ei oppdatert oversikt over alle med faste oppgåver i klubben.

Elles så vedtok årsmøtet ny lov for Hardanger BTK – etter at Norges Idrettsforbund har gjort nokre mindre endringar i lovnorma for idrettslag.

Seks medlemer møtte på årsmøtet, som vart avvikla i Hardanger Bordtennishall. Årsmøtet kunne slå fast at 2023 var eit vellukka år for klubben!

Årsmeldinga vert lagt ut på nettsida i ei eiga sak seinare.

Dette innlegget vart lagt inn i Ymse. Bokmerk fastlenkja.