Bergen PIL Open 2024

Helga 11.-12. mai arrangerer Bergen PIL årets utgåve av Bergen PIL Open  i Stemmemyren idrettshall i Bergen.

Laurdagen kan ein delta i ein singelklasse og ein dobbelklasse. Det er eigne rekruttklassar i singel. Dette er eit nytt namn på det som tidlegare heitte nybyrjarklasse. Sundagen er det lagklassar. Det kostar mellom 80 og 160 kroner å delta i dei ulike klassane. Stemnet har klassar for alle aldersgrupper. Påmelding skjer til Håvard (91535549, havard@hbtk.no) seinast 03. mai.

Det er fint om nokon melder seg som sjåførar.

NB: Alle som er fødd i 2011 eller tidlegare må ha betalt lisens til NBTF. Gjeld ikkje rekruttklassane.

Dette innlegget vart lagt inn i Ymse. Bokmerk fastlenkja.