Stort utval i klubbutstyr!

Hardanger BTK har nettbutikk hjå Supporter.no. Det betyr at alle som vil enkelt kan bestilla til dømes ryggsekk, paraply, mobildeksel og diverse klede med klubblogo på supporter.no/HBTK. Klubben får delar av overskotet av det som vert handla.

Sjå elles meir info om klubbutstyr under «Klubbutstyr» i menyen øvst på sida.

Dette innlegget vart lagt inn i Ymse. Bokmerk fastlenkja.