Eldsjelstøtte frå Sparebanken Vest!

Hardanger BTK har motteke 20 000,- i støtte frå Sparebankstiftinga Sparebanken Vest sitt Eldsjelfond! Støtta skal gå til innkjøp av utstyr.

Sparebanken Vest har vore vår viktigaste støttespelar og samarbeidspartnar i mange år, og me gler oss over at dei framleis vil vera dette! Banken støttar oss også med gåvepremiar i samband med Norheimsund Open og andre arrangement.

Me takkar Sparebanken Vest for at dei nok ein gong støttar oss, og oppmodar alle om å bruka banken!

Dette innlegget vart lagt inn i Ymse. Bokmerk fastlenkja.