Treningstider og info

Under «Treningstider» finn du no våre faste treningstider, som gjeld frå og med veke 35. Du finn også annan info om treningane våre der. Under «Medlemsinfo» finn du mykje annan informasjon for deg som vil vera med i klubben vår! Vel møtt på trening!

Oppmøtet har vore veldig godt så langt, og me håpar på godt oppmøte også vidare!

Dette innlegget vart lagt inn i Ymse. Bokmerk fastlenkja.