Jack vert varamedlem i regionsstyret

Jack Feng vart vald som varamedlem i Bordtennisregion Vest under regionstinget i Bergen sundag. Dei siste fem åra har han vore styremedlem. Iselinn Stuve hadde takka nei til attval og gjekk ut av styret. Jack vil ha møterett på regionsstyremøta, så Hardanger BTK vil framleis vera representert under møta. Anders Hovden, som er rekneskapsførar i Hardanger BTK, vert nestleiar i styret etter å ha vore styreleiar i ei årrekkje. Jack representerte klubben på regionstinget saman med Håvard Markhus.

Hardanger BTK sitt forslag om at regelen om utlån i serien skal gjelda også i seriespel i regi av regionen vart einstemmig vedteke.

Me ynskjer styret lukke til med arbeidet i regionen!

Dette innlegget vart lagt inn i Ymse. Bokmerk fastlenkja.