Vinterferie!

I veke 9 er det vinterferie. Det vert ingen vanlege treningar i ferien. Det vil likevel verta mogleg å spela også i ferien. I den interne facebookgruppa vil me leggja ut info om når nokon av oss vil vera i hallen etter kvart som dette vert bestemt. Ta kontakt med Håvard (91535549, havard@hbtk.no) dersom du vil bli medlem i den interne facebookgruppa. Ta også kontakt med Håvard dersom du ynskjer å verta informert om når det er trening eller dersom du ynskjer å låna hallen i ferien.

Open hall vil gå som normalt både sundag 26. februar og sundag 05. mars.

Sundag 26. februar er det også seriekamp. Dei to laga våre i 5. divisjon møtest til kamp. Kampen startar kl. 17.o0. Denne kampen kjem til å gå inn i tida der me har open hall. Det vil likevel vera plass til andre som vil spela. Det vert difor open hall som vanleg kl. 18.30. Dei som vil koma for å sjå på kampen er vel møtt frå kl. 17.00! Det vil også vera plass til å spela samstundes dersom nokon ynskjer det.

Hardanger BTK ynskjer alle medlemer og andre bordtennisvener ein god vinterferie!

Dette innlegget vart lagt inn i Ymse. Bokmerk fastlenkja.