Bergen PIL Open 2023

Laurdag 11. mars arrangerer Bergen PIL årets utgåve av Bergen PIL Open  i Stemmemyren idrettshall i Bergen.

I dette stemnet er det mogleg å delta i tre klassar og det kostar mellom 100 og 160 kroner å delta i dei ulike klassane. Stemnet har klassar for alle aldersgrupper, og det er eigne nybyrjarklassar. Påmelding skjer til ein av trenarane på trening eller til Roger (40100194, roger@hbtk.no) seinast 05. mars.

Det er fint om nokon melder seg som sjåførar.

NB: Alle som er fødd i 2010 eller tidlegare må ha betalt lisens til NBTF. Gjeld ikkje nybyrjarklassane.

Dette innlegget vart lagt inn i Ymse. Bokmerk fastlenkja.