Sesongmelding 2022-2023

Her kjem sesongmelding for sesongen 2022-2023. Ta kontakt med Håvard (91535549, havard@hbtk.no) dersom du oppdagar feil eller manglar i sesongmeldinga.

Sesongmelding Hardanger Bordtennisklubb sesongen 2022-2023  

Innleiing

Her kjem sesongmelding for sesongen 2022-2023. HBTK lagar kvart år ei kortfatta årsmelding og ei meir omfattande sesongmelding. Desse utfyller kvarandre.

Årsmeldinga vert godkjend på årsmøtet, medan sesongmeldinga vert godkjend av styret. Begge vert lagt ut på hbtk.no.

Organisasjon

Økonomisk leiar: Erlend Skeie Langeland

Sportsleg leiar: Håvard Markhus

Kioskansvarlege:

Jeanette Huttenlocher, Iselinn Stuve, Bente Maubach

Sponsoransvarlege: Erlend Skeie Langeland, Håvard Markhus, Vidar Sangolt

Trenarar: Håvard Markhus, Jan Visser, Jannik Huttenlocher

Ansvarlege for open hall: Bente Maubach, Lars Henrik Mo, Ivo Beijersbergen, Håvard Markhus, Jan Visser, Jeannette Huttenlocher

Lagleiarar: Jack Feng (HBTK 1), Håvard Markhus (HBTK 2), Jeannette Huttenlocher (HBTK 3), Aodne Valland (HBTK 4)

Medlemsansvarleg: Håvard Markhus

Påmeldingsansvarleg: Roger Andersson

Materialforvaltar (innkjøp): Roger Andersson, Iselinn Stuve, Vidar Sangolt

Materialforvaltar (reparasjonar): Vidar Sangolt, Jan Visser

Politiattestar: Ivo Beijersbergen

Nettredaktør: Håvard Markhus

Veterankontakt: Roger Andersson

Nokre verv fylgjer perioden mellom årsmøta. Oversikt over desse står i årsmeldingane.

Medlemstal, rekruttering, treningar

Klubben hadde 77 registrerte medlemer pr. 31.12.2022. Klubben har hatt eige treningslokale denne sesongen. Dette har ført til ein solid auke i aktive medlemer og aktivitet. Rekrutteringa har vore veldig god. Me har mange aktive medlemer – både born, ungdomar og vaksne og av begge kjønn! Klubben har hatt trening eller open hall i Hardanger Bordtennishall fem dagar i veka.

Klubben har gjennomført bordtennisøkter med Norheimsund Friskule. Kvam vidaregåande skule har lånt utstyret vårt i idrettshallen til økter med sine elevar. Me har hatt vitjing av idrettsskulen til Kvam LSK.

Farmerklubb og medlemer andre stader

IL Strand-Ulv BTG  på Hatlestrand er farmerklubb av Hardanger BTK. Klubben har hatt litt aktivitet det siste året.

Hardanger BTK har aktive medlemer i fleire bygder i Kvam. Me har også medlemer som bur andre stader i landet og i utlandet.

Trenarar

Håvard Markhus, Jan Visser og Jannik Huttenlocher har vore trenarar. Bente Maubach, Lars Henrik Mo, Ivo Beijersbergen, Håvard Markhus, Jan Visser og Jeannette Huttenlocher har vore ansvarlege for open  hall.

Seriespel (lag, plassering, spelarar, lagleiarar, årets lagspelar, spelarar som jubilerer)

Hardanger BTK stilte med fire lag i seriespelet sesongen 2022-2023. Førstelaget enda sist i eliteserien. Dermed enda eliteserieeventyret. Andrelaget vann 4. divisjon. I 5. divisjon vart  Hardanger 4 nummer to og Hardanger 3 nummer fire.

På førstelaget spela Roger Andersson, Jan Roger Andersson, Raif Rustemovski, Jack Feng og Håvard Markhus. På andrelaget spela Kestutis Barauskas, Håvard Markhus, Lars Henrik Mo, Vegard Markhus, Lars Åge Berge, Erlend Skeie Langeland, Aodne Valland og Dovydas Drungilas. På tredjelaget spela Jannik Huttenlocher, Sandar Lyssand, Gustav Korshavn Vikesdal, Jeannette Huttenlocher og Obaida Taha. På fjerdelaget spela Aodne Valland, Lars Henrik Mo, Dovydas Drungilas, Antanas Budzius, Felix van der Leest og Levi Mong.

Jack Feng var lagleiar for førstelaget, Håvard Markhus for andrelaget, Jeannette Huttenlocher for tredjelaget og Aodne Valland for fjerdelaget.

Roger Andersson kom på tiandeplass i kåringa av årets lagspelar i eliteserien. Kestutis Barauskas vart årets lagspelar i 4. divisjon medan Håvard Markhus vart nummer to. Aodne Valland vart årets lagspelar i 5. divisjon. Lars Henrik Mo vart nummer to, Jannik Huttenlocher nummer fire og Sandar Lyssand nummer fem.

Deltaking i turneringar i Noreg

Klubben har denne sesongen hatt deltakarar med i NM for yngre/Stiga 11-ern, NM for junior og eldre junior, senior-NM og veteran-NM. I tillegg har me delteke i Stiga Norges Cup-finalen, to Norges Cup-stemne og diverse lokale stemne.

Resultat

Spelarane våre har oppnådd mange flotte resultat! 

I NM for veteranar våren 2023 tangerte me klubbrekorden med åtte NM-medaljar i eitt meisterskap. I herrar lag 35 vart det bronse til Hardanger BTK. På laget spela Roger Andersson, Kjetil Sætre og Håvard Markhus. I mix dobbel 50 gjekk Roger heilt til topps saman med makker Bente Ulstein frå Bergen PIL. I herrar dobbel 35 vart det nok ein gullmedalje til Roger – saman med Øystein Bakke frå Sportsklubben Heros. Kjetil sikra seg sølv saman med makker Christian Ibenfeldt frå Laksevåg BTK. I herrar singel 50 vart Roger nummer to.  I damer singel 35 vart det bronse til Iselinn Stuve.

Roger Andersson sikra seg ein tredjeplass i herrar elite i eit NC-stemne. Kestutis Barauskas gjekk til topps i herrar B i eit NC-stemne.

Jan Roger Andersson vart nummer ni i herrar singel i VM for døve sommaren 2023.

Roger Andersson sikra seg fleire medaljar i EM for veteranar våren 2023. I herrar singel 50 vart det bronse. I den uoffisielle klassen mix 50 gjekk han heilt til topps saman med makker Bente Ulstein frå Bergen PIL. I herrar dobbel 50 vart det niandeplass på Roger og hans tyske makker.

Klubbmeistrar

Klubbmeistrar 2022 vart Jan Roger Andersson (herrar open), Jeannette Huttenlocher (damer open), Aodne Valland/Dovydas Drungilas (herrar/damer dobbel), Felix van der Leest (gutar 15) og David Oma-Sletten (gutar 11).

Forbundssamlingar, landslagsoppdrag og deltaking i utlandet

Jan Roger Andersson representerte Noreg i VM for døve sommaren 2023.

Forbundsting, regionsting og valde representantar

Håvard Markhus representerte klubben på forbundstinget i mai.

Jack Feng og Håvard Markhus representerte klubben på regionstinget i september. Jack vart vald til varamedlem i Bordtennisregion Vest. Håvard representerte klubben på regionstinget i juni. Jack valde der å gå ut av styret.

Eigne arrangement

Klubben har arrangert opning av bordtennishall, heimekampar i seriesystemet, klubbmeisterskap, julegristurnering, juleavslutning, samling for andre klubbar, Norheimsund Open og sommaravslutningar. I tillegg hadde me ei treningssamling saman med det austerriske døvelandslaget i Norheimsund. I samband med heimekamp i eliteserien arrangerte me ei vellukka samling for klubbens medlemer.

Sponsorar og støtte

Kvam Auto har vore generalsponsor. Klubben har hatt hovudsponsoravtalar med GBS, Kvam Kraftverk og Thon Hotel Sandven. Me har også hatt fleire mindre sponsoravtalar. Me har fått støtte frå Sparebanken Vest og Norges Bordtennisforbund.

Media

I løpet av sesongen har klubben hatt god dekning i Hordaland Folkeblad. Våren 2023 medverka klubben i VGTV-serien Bordtenniskameratene.

Innkjøp av utstyr og drakter

Klubben kjøpte inn nye drakter før denne sesongen. Me har framleis ein svært god utstyrspark!

Treningsforhold og hall

Klubben inngjekk leigekontrakt på den tidlegare yrkesskulen i Steinsdalen sommaren 2022. Der leigde me eige treningslokale i gymsalen – i første omgang fram til sommaren 2023. Ny avtale om leige i eitt år til vert inngått i august 2023. Klubben har hatt veldig gode treningsforhold i lokalet – som har fått namnet Hardanger Bordtennishall.

Dugnad

Klubbens medlemer har utført dugnadsarbeid i samband med torgdag, opning av bordtennishall, heimekampar i seriesystemet, klubbesøk til IL Harding, samling for andre klubbar, Aktivitetsmøteplassen, Norheimsund Open og kiosk under UKM.

Kurs, dommarar m.m.

Jack Feng var TD (teknisk delegat) og Jan Roger Andersson var overdommar under NM for veteranar våren 2023.

Klubben fekk seks nye regionsdommarar etter at det vart arrangert kurs i Norheimsund i februar.

Diverse (stipend, jubileum m.m.)

Klubben fekk vitjing av den litauiske klubben Akmenė «Mažoji raketė» BTK i samband med Norheimsund Open. I august 2023 reiser me på besøk til denne klubben.

Oppsummering

Klubben har gjennomført ein sesong der me har hatt ein solid auke i aktive medlemer og aktivitet etter at me fekk eige treningslokale. Me har også oppnådd veldig gode resultat! Klubben har mange medlemer som tek på seg oppgåver, og drifta av klubben går godt!

Me kan vera veldig godt nøgde med sesongen! Eit høgdepunkt var då me 05. oktober hadde opningsmarkering i vårt eige treningslokale – Hardanger Bordtennishall – med rundt åtti personar til stades! Eit anna høgdepunkt var då me tangerte klubbrekorden i antal NM-medaljar under veteran-NM på Stord våren 2023!

Sjå elles årsmeldingane, som vert lagt ut på hbtk.no etter årsmøte kvart år.

Styret

Dette innlegget vart lagt inn i Ymse. Bokmerk fastlenkja.