Treningstider og info

Under «Treningstider» finn du no våre faste treningstider. Tidene gjeld frå og med veke 35, men grunna Kvam herad sin fritidskonferanse vert det nokre endringar i veke 35: onsdagstreninga utgår og kveldstreninga torsdag startar kl. 19.00!

Same stad finn du også annan info om treningane våre. Under «Medlemsinfo» finn du mykje annan informasjon for deg som vil vera med i klubben vår! Vel møtt på trening!

Oppmøtet har vore veldig godt så langt, og me håpar på godt oppmøte også vidare!

Dette innlegget vart lagt inn i Ymse. Bokmerk fastlenkja.