Støtte frå Sparebankstiftinga Hardanger til utstyr!

Hardanger BTK har motteke 50 000,- i støtte frå Sparebankstiftinga Hardanger! Støtta skal gå til innkjøp av bordtennisrobot og nye bord, og er ein del av stiftinga sine utdelingar til allmennyttige føremål.

Me takkar Sparebankstiftinga Hardanger for flott støtte!

Dette innlegget vart lagt inn i Ymse. Bokmerk fastlenkja.