Treningstider

Treningstider sesongen 2021-2022:

NB. Det kan koma endringar i løpet av sesongen.

Måndag:

17.00-19.00 Trening for vaksne og ungdomar. Trenar: Roger Andersson

Ta kontakt med Roger Andersson (40100194) dersom du vil trena denne dagen.

Tysdag:

17.00-19.00 Trening for vaksne og ungdomar. Trenar: Roger Andersson

18.00-19.00 Trening for born. Trenarar: Håvard Markhus, Jannik Huttenlocher, Jan Visser

Onsdag:

13.45-15.00 Trening for born. Trenar: Jan Visser. Ta kontakt (95559212) dersom du vil trena denne dagen.

19.00-20.30 Trening for vaksne og ungdomar. Trenarar: Roger Andersson, Håvard Markhus

Torsdag:

18.00-19.30  Trening for vaksne og ungdomar. Trenarar: Roger Andersson, Håvard Markhus

Fredag:

17.00-19.00 Trening for vaksne og ungdomar. Trenar: Roger Andersson

Ta kontakt med Roger Andersson (40100194)  dersom du vil trena denne dagen.

NB. Treningane for born er først og fremst for born i 3.- 7. klasse. Dersom du er yngre enn dette og vil trena, kan du ta kontakt med Håvard Markhus (91535549, havard@hbtk.no). Born som ynskjer å trena andre dagar enn tysdag og onsdag eller fleire dagar i veka kan også ta kontakt med Håvard.

Treningane for vaksne og ungdomar er for alle frå og med 8. klasse og oppover. Born kan vera med etter avtale.

Treningslokale:  Norheimsund idrettshall

Kontaktpersonar: 

Håvard Markhus (91535549, havard@hbtk.no)

Jan Visser (95559212, jan@janenfelieke.com)