Treningstider

Treningstider sesongen 2023-2024:

NB. Det kan koma endringar i løpet av sesongen.

Tysdag:

18.00-19.00 Trening for born  Trenar: Håvard Markhus

18.00-19.30 Trening for ungdomar: Trenarar: Håvard Markhus, Jan Visser

19.30-21.00 Open hall for vaksne: Ansvarleg: Lars Henrik Mo

Onsdag:

19.00-20.30 Open hall for vaksne og ungdomar. Ansvarlege: Håvard Markhus, Lars Henrik Mo    

Torsdag:

11.00-12.30 Open hall for pensjonistar og andre  Ansvarlege: Jan Visser, Bente Maubach

18.00-19.30  Trening for vaksne og ungdomar. Trenarar: Håvard Markhus, Jan Visser 

Fredag:

18.30-20.00 Open hall for alle. NB. Born i fylgje med vaksne. Ansvarlege: Håvard Markhus, Jan Visser

Sundag:

17.30-19.00 Open hall for alle. Med sal av brus og sjokolade. Første sundag i kvar månad er det også sal av kaffi og vafler. NB. Born i fylgje med vaksne. Ansvarlege: Bente Maubach, Lars Henrik Mo

Info om treningane

Treninga for born tysdagar er først og fremst for born i 3.- 7. klasse. Dersom du er yngre enn dette og vil trena, kan du ta kontakt med Håvard (91535549, havard@hbtk.no).

Born er også velkomne på open hall for alle fredagar og sundagar, men då i fylgje med vaksne.

Treningar og open hall for vaksne og ungdomar er for alle frå og med 8. klasse og oppover. Born kan vera med etter avtale. 

Open hall for vaksne er for alle frå og med vidaregåande skule. Born og yngre ungdomar kan vera med etter avtale.

Under Open hall passar dei ansvarlege for at hallen er open og at alle har nokon å spela med, men ein kan ikkje rekna med instruksjon desse dagane.

Me disponerer hallen heile tida. Dersom nokon ynskjer å trena til andre tider kan dei ta kontakt med kontaktpersonane under.

Treningslokale:  Hardanger Bordtennishall, Dalatunvegen 40, 5600 NORHEIMSUND

Kontaktpersonar: 

Håvard Markhus (91535549, havard@hbtk.no)

Jan Visser (95559212, jan@hbtk.no)

Bente Maubach (95004190, bente@hbtk.no)