Medlemsinfo

Medlemskontingent og treningsavgift:

Medlemskontingent for sesongen 2023-2024 er 100,-. Treningsavgifta er 500,- for heile sesongen og 300,- for dei som startar etter nyttår. Du kan prøva nokre gonger gratis før du bestemmer om du vil fortsetja.

Klubben sender ut fakturaer via epost. Me gjer merksam på at medlemskontingent skal betalast til Noregs idrettsforbund v/Buypass Payment AS grunna idrettsforbundet sitt regelverk. Treningsavgift og andre fakturaer skal betalast til klubben sitt kontonummer.

NB. Grunna nytt regelverk hjå Noregs idrettsforbund (NIF) vil medlemer som ikkje har betalt medlemskontingent ikkje føra til støtte frå NIF eller Kvam herad. Ein treng ikkje ha betalt treningsavgift. Den må berre betalast av aktive medlemer – som deltek på treningar.

Medlemskap

Dersom du ynskjer å melda deg inn i Hardanger BTK gjer du det her.

Dersom du allereie er medlem treng du ikkje registrera deg.

Forsikring og lisens:

Alle under 13 år er forsikra gjennom barneidrettsforsikringa til Norges idrettsforbund. Les meir her.

Alle medlemer er også forsikra gjennom IF si klubbforsikring.

Alle som deltek i turneringar eller seriespel og er fødd i 2011 eller tidlegare må ha betalt lisens til NBTF. NB: Gjeld ikkje nybyrjarklassar.

Les meir om lisensen her. Lisensen kan også betalast via Fritidskontoen.

Fritidskonto

Fritidskonto (tidlegare Fritidskortet) gjev born og unge ( 6-18 år) i Kvam kr 1100 pr halvår til å betala medlemskontingent og treningsavgift for faste, organiserte fritidsaktivitetar. Ordninga gjeld i første omgang ut 2024. Det betyr at alle mellom 6 og 18 år kan få dekkja medlemskontingent og treningsavgift i Hardanger BTK denne sesongen om ein ynskjer det! Medlemskontingent for sesongen 2023-2024 er 100,-. Treningsavgifta er 500,- for heile sesongen og 300,- for dei som startar etter nyttår. Du treng med andre ord ikkje bruka heile Fritidskontoen på oss.

NB. Det er også mogleg å betala lisens med Fritidskontoen. Sjå info om lisens over.

Meir info om Fritidskontoen i Kvam finn du her.

Bruksanvisning til Fritidskontoen finn du her.

Korleis betale med Fritidskonto

Dersom du ynskjer å betala heile eller delar av medlemskontingenten, treningsavgifta eller lisensen med Fritidskontoen, registrerer du det her.  Logg deg inn. Søk opp «Bordtennis» under arrangører. Trykk på den. Du får då opp tre alternativ:

1 Norges Bordtennisforbund – lisens:  

2 Hardanger bordtennisklubb – treningsavgift

3 Hardanger Bordtennisklubb – Norges Idrettsforbund – medlemskontingent

Så velger du kva du skal betale. Dersom ein skal betale fleire ting, må ein betale ein ting om gongen. Når du velger ein ting å betale, sjekk at kontonummeret stemmer med kontonummeret på fakturaen din.

1 Norges Bordtennisforbund – lisens:   Her kan du betale spelarlisens til Norges bordtennisforbund (NBTF) for sesongen 23/24. Alle som deltek i turneringar eller seriespel og er fødd i 2011 eller tidlegare må ha betalt lisens til NBTF. NB: Gjeld ikkje nybyrjarklassar. Du må ha fått faktura på lisens for å betale denne. I betalinga oppgir du sum på faktura og KID-nr. Betalinga går til bordtennisforbundet sitt kontonr 1813.55.56145

2 Hardanger bordtennisklubb – treningsavgift: her kan du betale treningsavgift for sesongen 23/24. Du må ha fått faktura frå klubben for å betale denne. I betalinga oppgir du sum på faktura, og evt fakturanr. Betalinga går til klubbens kontonr 3530.20.66955

3 Hardanger Bordtennisklubb – Norges Idrettsforbund – medlemskontingent: her kan du betale medlemskontingent for sesongen 23/24. 100 kr pr pers. Du må ha fått faktura frå klubben for å betale denne.  I betalinga oppgir du sum på faktura og KID-nr. Betalinga går til kontonr 1813.28.86438

I eksempelet under har ein valgt «Hardanger bordtennisklubb – Norges idrettsforbund – medlemskontingent». Då dukkar følgende bilde opp:

Velg «Fritidskonto», så ser du neste bilde:

Legg inn KID-nummeret på fakturaen du har fått, samt sum på faktura, som skal vere 100 kr. Velg «bekreft». Beløpet vil då trekkes frå fritidskontoen.

***

Parfyme:

For at alle våre medlemer skal kunna vera med på treningar og andre aktivitetar, håpar me alle kan unngå bruk av alle typar parfymerte produkt.

MX Sport Øystese gjev HBTK-medlemer rabatt

MX Sport Øystese gjev alle medlemmer i Hardanger Bordtennisklubb 20% rabatt på alt til trening (sko og klede) og 15% rabatt på alle andre varer! Det er ikkje laga noko kort eller bevis. Du treng berre seia at du er medlem i klubben.

Samtykke til bilete og film

Me i Hardanger BTK tek bilete og film av våre medlemer til bruk på Facebook og nettside. Dette kan skje i samband med treningar, turneringar, seriespel og andre arrangement. Alle over 15 år bestemmer sjølve om dette er greitt. For born og unge under 15 år må både bornet/ungdomen og foreldre/føresette samtykka. Dersom nokon ikkje samtykker til dette må dei sjølve eller foreldra/føresette informera Håvard (91535549, havard@hbtk.no).

Racket:        

Du kan låna racket den første sesongen. Det kan vera lurt å snakka med trenarane for å få tips dersom du skal kjøpa eigen racket.

Turneringar og sosiale aktivitetar:

Dei som ynskjer det kan vera med på turneringar  i Bergen, på Stord og andre stader. I tillegg arrangerer me eigne turneringar. Me har også sosiale aktivitetar, som til dømes juleavslutning. Ein må betala ekstra for å vera med på turneringar og nokre av dei sosiale aktivitetane.

Bordtennis for alle!

Hardanger BTK ynskjer å gje eit godt tilbod til alle – uansett alder, kjønn, nasjonalitet, nivå og funksjonsevne! Ein video om klubben vår finn du her.

Informasjon:

All informasjon vert lagt ut på denne heimesida. Du finn oss også på Facebook. Der har me både ei open side og ei lukka gruppe. Ta kontakt med Håvard (91535549, havard@hbtk.no) dersom du vil vera med i den lukka gruppa. Me sender elles ut informasjon via mail til alle aktive medlemer.

Kontaktpersonar: 

Håvard Markhus (91535549, havard@hbtk.no)

Jan Visser (95559212, jan@hbtk.no)

Bente Maubach (95004190, bente@hbtk.no)