Klubbutstyr

Drakter og t-skjorter

Hardanger BTK fekk nye drakter hausten 2022. Dei nye draktene vil me ha i minst tre sesongar, dvs i alle fall fram til sommaren 2025. Både spelardrakt og overtrekksdrakt er med klubblogo og sponsorlogoar. Dersom du bestiller spelardrakt (spelartrøye) og overtrekksdrakt (jakke og bukse) vert prisen kr 800,-. Shorts kjøper ein sjølv der ein ynskjer det.

Det er også mogleg å bestilla raud klubb-t-skjorte med klubblogo og sponsorlogoar. T-skjorta kostar 100,-. 

Dersom du ynskjer trykk av spelarnamn kjem 75,- i tillegg pr. plagg. Det er mogleg å få spelarnamn på både spelartrøye, overtrekksjakke og t-skjorte. 

Send ein epost til post@hbtk.no for bestilling.

NB! Overtrekksdraktene går ut av produksjon ved nyttår. Leverandøren har framleis drakter på lager, men siste frist til å bestilla desse vert truleg 13. desember 2023.

Supporter.no

Hardanger BTK har nettbutikk hjå Supporter.no. Det betyr at alle som vil enkelt kan bestilla ulike produkt på supporter.no/HBTK. Klubben får delar av overskotet av det som vert handla.

Racket og anna utstyr

Dersom du ynskjer å kjøpa ny racket eller anna bordtennisutstyr og treng tips eller hjelp til dette kan du ta kontakt med ein av trenarane i klubben.

MX Sport Øystese gjev HBTK-medlemer rabatt

MX Sport Øystese gjev alle medlemmer i Hardanger Bordtennisklubb 20% rabatt på alt til trening (sko og klede) og 15% rabatt på alle andre varer! Det er ikkje laga noko kort eller bevis. Du treng berre seia at du er medlem i klubben.