Klubbutstyr

Hardanger BTK vil spela i nye drakter frå og med hausten 2022. Dei nye draktene vil me ha i minst tre sesongar. Spelardrakt og overtrekksdrakt bestiller du i skjemaet under. Pris på dei ulike delane står under bileta. Både spelardrakt og overtrekksdrakt vert med klubblogo og sponsorlogoar. Dersom du bestiller spelardrakt (spelartrøye og shorts) og overtrekksdrakt (jakke og bukse) vert prisen kr 1000,-.

Det er også mogleg å bestilla raud klubb-t-skjorte med klubblogo og sponsorlogoar. T-skjorta kostar 100,-. Denne bestiller du i det same skjemaet.

Dersom du ynskjer trykk av spelarnamn kjem 75,- i tillegg pr plagg. Det er mogleg å få spelarnamn på både spelartrøye, overtrekksjakke og t-skjorte. I skjemaet markerer du dersom du vil ha spelarnamn på eitt eller fleire plagg. Me kjem tilbake til kva plagg du vil ha namn på og kva namn som skal stå der.

Dersom nokon vil prøva ulike storleikar først er det mogleg å gjera dette på trening. Me har prøveeksemplar i både t-skjorter, spelardrakt og overtrekksdrakt.

BESTILLINGSSKJEMA

Hardanger BTK har nettbutikk hjå Supporter.no. Det betyr at alle som vil enkelt kan bestilla til dømes ryggsekk, paraply, mobildeksel og diverse klede med klubblogo på supporter.no/HBTK. Klubben får delar av overskotet av det som vert handla.

Dersom du ynskjer å kjøpa ny racket eller anna bordtennisutstyr og treng tips eller hjelp til dette kan du ta kontakt med ein av trenarane i klubben.