Om klubben

Treningslokale: Norheimsund idrettshall

Bankkontonr: 3530 20 66955

Organisasjonsnummer: 993793248

Adresse:
Hardanger BTK
PB 68
5601 NORHEIMSUND

Mailadresse: post@hbtk.no

Organisasjonsoversikt

Styre:

Leiar: Vidar Sangolt (92444897, vidar@vestprod.no)

Nestleiar: Jack Feng (96859349, jack@hbtk.no)

Styremedlem: Iselinn Stuve

Økonomisk leiar: Erlend Skeie Langeland (41208268, erlend@hbtk.no)

Sportsleg utval:

Leiar: Håvard Markhus (91535549, havard@hbtk.no)

Medlemer: Roger Andersson (40100194, roger@hbtk.no) 

Jack Feng (96859349, jack@hbtk.no)

Dugnadsutval:

Jeanette Huttenlocher

Iselinn Stuve

Rekneskapsførar: Anders Hovden

Sponsorarbeid: Jack Feng, Håvard Markhus, Vidar Sangolt

Trenarar: Roger Andersson, Håvard Markhus, Jan Visser, Jannik Huttenlocher

Lagleiarar: Jack Feng (HBTK 1), Håvard Markhus (HBTK 2)

Medlemsansvarleg: Håvard Markhus

Påmeldingsansvarleg: Roger Andersson

Materialforvaltar (innkjøp): Roger Andersson, Iselinn Stuve

Materialforvaltar (reparasjonar): Roger Andersson, Jan Visser

Politiattestar: Ivo Beijersbergen

Nettside: Håvard Markhus

Veterankontakt: Roger Andersson