Om klubben

Treningslokale: Norheimsund idrettshall

Bankkontonr: 3530 20 66955

Organisasjonsnummer: 993793248

Adresse:
Hardanger BTK
PB 68
5601 NORHEIMSUND

Mailadresse: jack@hbtk.no

Organisasjonsoversikt

Styre

Leiar:                         Jack Feng (96859349, jack@hbtk.no)

Nestleiar:                  Ivo Beijersbergen

Styremedlemer:      Iselinn Stuve

Jeannette Huttenlocher

Jan Roger Andersson

Varamedlemer:    Aodne Valland

Obaida Taha

Sportsleg utval:

Leiar:                    Håvard Markhus  (91535549, havard@hbtk.no)

Medlemer:          Roger Andersson

Jack Feng

Dugnadsutval:

Jeanette Huttenlocher

Iselinn Stuve

Kontrollkomitè:

Medlemer:         Thomas Sætre

Sverre Valderhaug

Varamedlem:     Jan Erik Støldal

Valkomitè:

Leiar:                   Håvard Markhus

Medlemer:          Roger Andersson

Simon Feng

Varamedlem:     Jannik Huttenlocher

Rekneskapsførar:   Anders Hovden

Sponsorarbeid:  Jack Feng, Håvard Markhus, Vidar Sangolt

Trenarar:            Roger Andersson, Håvard Markhus, Ivo Beijersbergen, Jan Visser

Lagleiarar:         Jack Feng og Roger Andersson (HBTK 1), Håvard Markhus (HBTK 2)

Medlemsansvarleg: Ivo Beijersbergen

Påmeldingsansvarleg: Roger Andersson

Materialforvaltar (innkjøp): Roger Andersson, Iselinn Stuve

Materialforvaltar (reparasjonar):  Roger Andersson, Jan Visser

Politiattestar:     Ivo Beijersbergen

Nettside:              Håvard Markhus, Jack Feng

Veterankontakt: Endre Furu