Om klubben

Treningslokale: Hardanger Bordtennishall, Dalatunvegen 40, 5600 NORHEIMSUND

Bankkontonr: 3530 20 66955

Organisasjonsnummer: 993793248

Postadresse:
Hardanger BTK
PB 68
5601 NORHEIMSUND

Epostadresse: post@hbtk.no

Organisasjonsoversikt

Styre:

Leiar: Håvard Markhus (91535549, havard@hbtk.no)

Nestleiar: Jack Feng (96859349, jack@hbtk.no)

Styremedlem: Iselinn Stuve

Varamedlem: Kjersti Hanssen

Kontrollutval:

Leiar: Martin Dalane

Medlem: Vegard Markhus

Valkomitè:

Leiar: Vidar Sangolt

Medlem: Jeannette Huttenlocher

Varamedlem: Bente Maubach

Økonomisk leiar: Erlend Skeie Langeland (41208268, erlend@hbtk.no)

Sportsleg leiar: Håvard Markhus (91535549, havard@hbtk.no)

Kioskansvarlege: Jeannette Huttenlocher, Iselinn Stuve, Bente Maubach

Rekneskapsførar: Anders Hovden

Sponsoransvarlege: Erlend Skeie Langeland, Håvard Markhus, Vidar Sangolt

Trenarar: Håvard Markhus, Jan Visser, Jannik Huttenlocher

Ansvarlege for open hall: Bente Maubach, Lars Henrik Mo, Ivo Beijersbergen, Håvard Markhus, Jan Visser, Jeannette Huttenlocher

Lagleiarar: Jack Feng (HBTK 1), Håvard Markhus (HBTK 2), Jeannette Huttenlocher (HBTK 3), Aodne Valland (HBTK 4)

Medlemsansvarleg: Håvard Markhus

Påmeldingsansvarleg: Roger Andersson (40100194, roger@hbtk.no) 

Materialforvaltar (innkjøp): Roger Andersson, Iselinn Stuve, Vidar Sangolt

Materialforvaltar (reparasjonar): Vidar Sangolt, Jan Visser

Politiattestar: Ivo Beijersbergen

Nettredaktør: Håvard Markhus

Veterankontakt: Roger Andersson