Om klubben

Treningslokale: Hardanger Bordtennishall, Dalatunvegen 40, 5600 NORHEIMSUND

Bankkontonr: 3530 20 66955

Organisasjonsnummer: 993793248

Postadresse:
Hardanger BTK
PB 68
5601 NORHEIMSUND

Epostadresse: post@hbtk.no

Organisasjonsoversikt

Styre:

Leiar: Håvard Markhus (91535549, havard@hbtk.no)

Nestleiar: Jack Feng (96859349, jack@hbtk.no)

Styremedlem: Kjersti Hanssen

Varamedlem: Lars Henrik Mo

Kontrollutval:

Leiar: Martin Dalane

Medlem: Trine Alette Fykse

Valkomitè:

Leiar: Vidar Sangolt

Medlem: Bente Maubach

Varamedlem: Aodne Valland

Økonomisk leiar: Erlend Skeie Langeland (41208268, erlend@hbtk.no)

Sportsleg leiar: Håvard Markhus (91535549, havard@hbtk.no)

Dugnadsansvarlege: Jeannette Huttenlocher, Bente Maubach

Rekneskapsførar: Anders Hovden

Sponsoransvarlege: Erlend Skeie Langeland, Håvard Markhus

Trenarar: Håvard Markhus, Jan Visser

Ansvarlege for open hall: Bente Maubach, Lars Henrik Mo, Håvard Markhus, Jan Visser

Lagleiarar: Håvard Markhus (HBTK 1), Jeannette Huttenlocher (HBTK 2), Martin Dalane (HBTK 3)

Medlemsansvarleg: Håvard Markhus

Påmeldingsansvarleg: Håvard Markhus

Materialforvaltar (innkjøp): Håvard Markhus, Jack Feng

Materialforvaltar (reparasjonar): Vidar Sangolt, Jan Visser, Bente Maubach

Politiattestar: Ivo Beijersbergen

Nettredaktør: Håvard Markhus

Veterankontakt: Jeannette Huttenlocher ((95940233, jeannette@hbtk.no)