Info om oppvekstkonferanse og treningar

Denne veka arrangerer Kvam herad oppvekstkonferanse. Denne fører til nokre endringar i våre treningstider. Desse har me informert om tidlegare, men me gjentek endringane her.

Onsdag 30. august vert det ikkje trening. I staden for oppfordrar me medlemer til å stilla på ope møte med blant andre Leo Ajkic i Øystesehallen kl. 18-20.

Torsdag 31. august vert kveldstreninga flytta til kl. 19-20.30. Årsaka er fritidsmessa i Øystesehallen. Den er ope for skuleelevar på dagtid og for alle andre kl. 17.30-18.30.

Treninga på føremiddagen torsdag går som normalt. Det same gjer open hall fredag og sundag. Denne sundagen vert det sal av kaffi, vafler, sjokolade og brus. Treningstidene finn du i menyen øvst på sida.

Info om oppvekstkonferansen finn du her.

Vel møtt på trening – og på arrangementa under oppvekstkonferansen!

Lagt inn i Ymse | Kommentarar avslått på Info om oppvekstkonferanse og treningar

Skulebesøk i Øystese

Torsdag vitja Hardanger BTK Øystese skule. Me gjennomførte først eit variert opplegg med sjetteklassane og informerte dei om klubben vår. Deretter var me innom 4., 5. og 7. klassane og informerte. Håvard Markhus, Jan Visser og Jardar Fykse stilte frå klubben vår.

Stemninga var god! No håpar me fleire frå skulen vil byrja i klubben vår!

Lagt inn i Ymse | Kommentarar avslått på Skulebesøk i Øystese

Treningstider og info

Under «Treningstider» finn du no våre faste treningstider. Tidene gjeld frå og med veke 35, men grunna Kvam herad sin fritidskonferanse vert det nokre endringar i veke 35: onsdagstreninga utgår og kveldstreninga torsdag startar kl. 19.00!

Same stad finn du også annan info om treningane våre. Under «Medlemsinfo» finn du mykje annan informasjon for deg som vil vera med i klubben vår! Vel møtt på trening!

Oppmøtet har vore veldig godt så langt, og me håpar på godt oppmøte også vidare!

Lagt inn i Ymse | Kommentarar avslått på Treningstider og info

Treningstider veke 34

I veka 34 vert treningstidene dei same som i sist veke. Det vert trening for alle som vil til fylgjande tider:

Tysdag: kl 19.00-20.30

Torsdag: kl. 11.00-12.30 og kl. 18.00-19.30

Sundag: kl. 18.30-20.00

Dersom nokon ynskjer å trena til andre tider kan dei ta kontakt med Håvard (91535549), Jan (95559212) eller Bente (95004190).

Dei faste treningstidene vil verta klare i løpet av denne veka og vil truleg gjelda frå og med veke 35. Oppvekstkonferansen til Kvam herad i veke 35 kan føra til at nokon av treningane ikkje kjem i gang før i veke 36.

Me håpar på godt oppmøte! Vel møtt på trening!

Lagt inn i Ymse | Kommentarar avslått på Treningstider veke 34

Stemne i Bergen

Laurdag 02. september arrangerer Fjell eit stemne i Fyllingsdalen idrettshall i Bergen.

I dette stemnet er det mogleg å delta i to klassar og det kostar 80 kroner å delta i dei ulike klassane. Stemnet har tre klassar: nybyrjarklasse, gutar/jenter 11 og gutar/jenter 13. Påmelding skjer til ein av trenarane på trening eller til Håvard (91535549, havard@hbtk.no) seinast 28. august.

Det er fint om nokon melder seg som sjåførar.

NB: Alle som er fødd i 2011 eller tidlegare må ha betalt lisens til NBTF. Gjeld ikkje nybyrjarklassane.

Lagt inn i Ymse | Kommentarar avslått på Stemne i Bergen

Slideshow Litauentur

Her kan du sjå om lag hundre bilete frå Litauenturen.

Lagt inn i Ymse | Kommentarar avslått på Slideshow Litauentur

Svært vellukka tur til Litauen!

Framfor rådhuset i Naujoji Akmenė

Hardanger BTK gjennomførte sist veke ein svært vellukka tur til Naujoji Akmenė i Litauen! Åtte ungdomar og fire vaksne var med på turen. Dei unge var Levi Mong, Sandar Lyssand, Kristoffer Fonnaland, Nathalie Lyssand, Gustav Korshavn Vikesdal, Jardar Fykse, Liam-Amir Jamal og Felix van der Leest. Dei litt eldre var Kjersti Hanssen, Hege Dale, Jan Visser og Håvard Markhus. Me reiste til Litauen tysdag 08. august og kom heim laurdag 12. august.

Les meir
Lagt inn i Ymse | Kommentarar avslått på Svært vellukka tur til Litauen!

Treningstider veke 33

I veka 33 startar skulane opp att. Dei faste treningstidene kjem seinare, men i veke 33 vert det trening for alle som vil til fylgjande tider:

Tysdag: kl 19.00-20.30

Torsdag: kl. 11.00-12.30 og kl. 18.00-19.30

Sundag: kl. 18.30-20.00

Dersom nokon ynskjer å trena til andre tider kan dei ta kontakt med Håvard (91535549), Jan (95559212) eller Bente (95004190).

Mange har vore på trening i løpet av sommaren, og me håpar på godt oppmøte også i veke 33!

Vel møtt på trening!

Lagt inn i Ymse | Kommentarar avslått på Treningstider veke 33

Sterke resultat i Litauen!

Gjengen frå Hardanger BTK samla under ein tur til Menciai limestone quarry. Åtte av desse deltok i turneringa.

Hardanger BTK stilte med åtte spelarar i ei turnering i Naujoji Akmenė i Litauen fredag. Våre deltakarar hevda seg veldig godt i turneringa!

I den aldersbestemte klassen «Upper group» kom Sandar Lyssand heilt til finalen og sikra seg ein sterk andreplass blant dei fjorten deltakarane! Levi Mong fekk ein flott fjerdeplass. Gustav Korshavn Vikesdal vart nummer seks og Kristoffer Fonnaland nummer ti. Gustav vart også nummer to i b-sluttspelet. Han fekk også prisen for best innsats – etter ei avstemming blant spelarane!

Sjølve turneringssystemet vart heilt annleis enn kva me er vand til. Eit døme på det er at Gustav tapte semien i «Upper group» medan Levi tapte kvarten. Etter fleire kampar – der blant anna Levi slo Gustav – enda Levi som nummer fire og Gustav som nummer seks. Resultata i «Upper group» finn du her.

Les meir
Lagt inn i Ymse | Kommentarar avslått på Sterke resultat i Litauen!

Litauentur er i gang!

Ungdomane frå HBTK før avreise frå Flesland

Åtte ungdomar og fire vaksne frå Hardanger BTK reiste tysdag til Naujoji Akmenė i Litauen. Der vitjar me klubben Akmenė «Mažoji raketė» BTK. Trening, turnering og diverse utflukter er blant det som står på programmet før me kjem heim att laurdag.

Reportasje med fleire bilete vert lagt ut etter heimreise.

Lagt inn i Ymse | Kommentarar avslått på Litauentur er i gang!