Påskeferie!

Det vert ikkje vanlege treningar i veke 13 grunna påskeferie, men nokre av oss kjem truleg til å trena. Ta kontakt med Jan Visser (95559212) dersom du er interessert i å vera med. Tilbodet om å trena gjeld kun born og unge under 20 år. Andre har ikkje lov til å trena.

Me minner elles om at det er utebord i parkar og ved skular i Norheimsund og Øystese.

Hardanger BTK ynskjer alle medlemer og andre bordtennisvener ein god påskeferie!!

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Koronastøtte frå Sparebanken Vest!

Hardanger BTK har motteke 20 000,- i støtte frå Sparebankstiftinga Sparebanken Vest sitt Koronafond! Støtta får me dels som kompensasjon for tapte inntekter under koronapandemien og dels som støtte til deltaking på NM for yngre/Stiga 11-er’n og NM for eldre junior.

Banken har vore vår viktigaste støttespelar og samarbeidspartnar i mange år. Me takkar Sparebanken Vest for at dei nok ein gong støttar oss, og oppmodar alle om å bruka banken!

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Støtt Hardanger Bordtennisklubb gjennom grasrotandelen!

Hardanger BTK oppmodar alle om å støtta oss gjennom grasrotandelen. Ved å registrera Hardanger Bordtennisklubb på spelekortet ditt hjå Norsk Tipping, vil klubben motta inntil 7 % av summen du tippar for – utan at det går utover din innsats, premie eller vinnarsjanse!

Du kan registrera deg hjå ein kommisjonær eller her.

Hardanger BTK har gode inntekter på grasrotandelen, og håpar på å ha dette også framover!

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Vinterferie!

Det vert ikkje vanlege treningar i veke 9 grunna vinterferie, men nokre av oss kjem truleg til å trena. Ta kontakt med Jan Visser (95559212) dersom du er interessert i å vera med. Tilbodet om å trena gjeld kun born og unge under 20 år samt toppidrettsutøvarar. Andre har framleis ikkje lov til å trena.

Me minner elles om at det er utebord i parkar og ved skular i Norheimsund og Øystese.

Hardanger BTK ynskjer alle medlemer og andre bordtennisvener ein god vinterferie!!

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Me startar opp att med treningar!

Dei to siste vekene har ingen kunna trena i klubben vår, men no er det igjen lov å trena for alle under 20 år samt toppidrettsutøvarar.

Det vert dermed igjen bornetrening tysdagar kl.18-19. Første trening vert tysdag 23. februar.

Det vert også mogleg for ungdomar under 20 år og toppidrettsutøvarar å trena. Desse avtalar treningstid med Jan Visser (95559212) eller Roger Andersson (40100194).

NB. Me kjem tilbake med info om eventuelle treningar i vinterferien, som er i veke 9.

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Biletpresentasjonar

I tider med lite bordtennisaktivitet passar det med litt mimring. I Biletalbum i menyen øvst på sida har me no lagt ut ein biletpresentasjon som vart laga til klubbens 20 års-jubileum. Det er fjorten år sidan, og klubben heitte den gong Norheimsund Bordtennis.

På same stad finn du også biletpresentasjonen som vart laga til klubbens 30 års-jubileum.

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Framleis ingen treningar

Alle treningar er framleis avlyste grunna ei lokal forskrift vedrørande koronasituasjonen. Dette gjeld på ubestemt tid. Ny info kjem når me kan starta opp att med treningar.

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Alle treningar avlyste

Alle treningar fram til og med 14. februar er avlyste grunna koronasituasjonen.

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

34 år!

Nokre av dei frammøtte på dagens trening forsyner seg av twist på 34-årsdagen!

I dag er Hardanger Bordtennisklubb 34 år! Klubben vart starta 2. februar 1987 av Amund Leiren, Sølve Skutlaberg, Håvard Markhus og Vidar Sangolt.

Vanlegvis feirar me med å arrangera Norheimsund Open i tida rundt 2. februar. Diverre er det vanskeleg å få til sånne arrangement no for tida, men me fekk i alle fall feira oss litt med twist på dagens trening!

Me gratulerer oss sjølve med dagen!

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Fritidskortet

Me minner om at alle mellom 6 og 18 år kan få dekkja medlemskontingent og treningsavgift i Hardanger BTK gjennom Fritidskortet.

Meir info om Fritidskortet og medlemskap samt annan viktig info finn du under «Medlemsinfo» i menyen øvst på sida.

Der har me no også lagt ut bruksanvisning og instruksjonsvideoar for Fritidskortet samt link til informasjon om blant anna tilbakebetaling knytta til kortet.

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel