Me startar opp att med treningar!

Den siste veka har ingen kunna trena i klubben vår grunna ei lokal forskrift vedrørande koronasituasjonen, men no er det igjen lov å trena for alle under 20 år samt toppidrettsutøvarar.

Det vert dermed igjen bornetrening tysdagar kl.18-19. Første trening vert tysdag 13. april.

Det vert også mogleg for ungdomar under 20 år og toppidrettsutøvarar å trena. Desse avtalar treningstid med Jan Visser (95559212) eller Roger Andersson (40100194).

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Eldsjelstøtte frå Sparebanken Vest!

Hardanger BTK har motteke 25 000,- i støtte frå Sparebankstiftinga Sparebanken Vest sitt Eldsjelfond! Støtta skal gå til å kunna gje eit best mogleg tilbod til alle – uansett nivå, alder, kjønn, nasjonalitet, betalingsevne og funksjonsevne – i eit inkluderande miljø!

Sparebanken Vest har vore vår viktigaste støttespelar og samarbeidspartnar i mange år, og me gler oss over at dei framleis vil vera dette! Banken støttar oss også med gåvepremiar i samband med Norheimsund Open og andre arrangement.

Me takkar Sparebanken Vest for at dei nok ein gong støttar oss, og oppmodar alle om å bruka banken!

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Alle treningar avlyste

Alle treningar fram til og med 9. april er avlyste grunna ei lokal forskrift vedrørande koronasituasjonen.

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

God påske!

Hardanger BTK ynskjer alle medlemer og andre bordtennisvener ein god påske!!

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Årsmøte

Det vert årsmøte i Hardanger Bordtennisklubb i Norheimsund idrettshall onsdag 28. april kl. 19.00. Vanlege årsmøtesaker. Vel møtt!

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Påskeferie!

Det vert ikkje vanlege treningar i veke 13 grunna påskeferie, men nokre av oss kjem truleg til å trena. Ta kontakt med Jan Visser (95559212) dersom du er interessert i å vera med. Tilbodet om å trena gjeld kun born og unge under 20 år. Andre har ikkje lov til å trena.

Me minner elles om at det er utebord i parkar og ved skular i Norheimsund og Øystese.

Hardanger BTK ynskjer alle medlemer og andre bordtennisvener ein god påskeferie!!

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Koronastøtte frå Sparebanken Vest!

Hardanger BTK har motteke 20 000,- i støtte frå Sparebankstiftinga Sparebanken Vest sitt Koronafond! Støtta får me dels som kompensasjon for tapte inntekter under koronapandemien og dels som støtte til deltaking på NM for yngre/Stiga 11-er’n og NM for eldre junior.

Banken har vore vår viktigaste støttespelar og samarbeidspartnar i mange år. Me takkar Sparebanken Vest for at dei nok ein gong støttar oss, og oppmodar alle om å bruka banken!

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Støtt Hardanger Bordtennisklubb gjennom grasrotandelen!

Hardanger BTK oppmodar alle om å støtta oss gjennom grasrotandelen. Ved å registrera Hardanger Bordtennisklubb på spelekortet ditt hjå Norsk Tipping, vil klubben motta inntil 7 % av summen du tippar for – utan at det går utover din innsats, premie eller vinnarsjanse!

Du kan registrera deg hjå ein kommisjonær eller her.

Hardanger BTK har gode inntekter på grasrotandelen, og håpar på å ha dette også framover!

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Vinterferie!

Det vert ikkje vanlege treningar i veke 9 grunna vinterferie, men nokre av oss kjem truleg til å trena. Ta kontakt med Jan Visser (95559212) dersom du er interessert i å vera med. Tilbodet om å trena gjeld kun born og unge under 20 år samt toppidrettsutøvarar. Andre har framleis ikkje lov til å trena.

Me minner elles om at det er utebord i parkar og ved skular i Norheimsund og Øystese.

Hardanger BTK ynskjer alle medlemer og andre bordtennisvener ein god vinterferie!!

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel

Me startar opp att med treningar!

Dei to siste vekene har ingen kunna trena i klubben vår, men no er det igjen lov å trena for alle under 20 år samt toppidrettsutøvarar.

Det vert dermed igjen bornetrening tysdagar kl.18-19. Første trening vert tysdag 23. februar.

Det vert også mogleg for ungdomar under 20 år og toppidrettsutøvarar å trena. Desse avtalar treningstid med Jan Visser (95559212) eller Roger Andersson (40100194).

NB. Me kjem tilbake med info om eventuelle treningar i vinterferien, som er i veke 9.

Lagt inn i Ymse | Legg att eit innspel