Klubbutstyr og drakter – viktig info!

Under Klubbutstyr i menyen øvst på sida finn du info om drakter, t-skjorter, Supporter.no, racket og anna utstyr samt rabattavtale med MX Sport Øystese.

Overtrekksdraktene går ut av produksjon ved nyttår. Leverandøren har framleis drakter på lager, men siste frist til å bestilla desse vert truleg 13. desember 2023. Spelardrakter og t-skjorter vert det mogleg å bestilla også seinare, men klubben sender neste bestilling på dette også etter 13. desember. Send ein epost til post@hbtk.no for bestilling.

Dette innlegget vart lagt inn i Ymse. Bokmerk fastlenkja.